سیلی غفار: «تشت رسوایی انتخابات با تمام طمطراق‌اش از بام افتاد!»

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در برنامه «انتخابات ۹۳» تلویزیون «طلوع نیوز» درمورد ماهیت دو نامزد و انتخابات تقلبی صحبت نمود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 162 نفر