نماینده حزب همبستگی افغانستان در برابر نمایندگان حزب منفور گلبدین

سیلی غفار، نماینده حزب همبستگی، در میزگرد با تلویزیون «خورشید» (۱۷ می ۲۰۱۴) از جنایات حزب منفور گلبدین حرف زد. سه تن دیگر اشتراک‌کننده این میزگرد که نمایندگی از این حزب جنایت‌کار می‌کردند، به جز دشنام و فحش و تهدید مرگ در مقابل نماینده حزب همبستگی چیزی برای گفتن نداشتند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 97 نفر