تصاویر تجمع اعتراضی حزب همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور

دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر

۴ ثور ۱۳۹۴: اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» طی تجمع اعتراضی در کابل سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور را تقبیح کردند. در این تجمع که بیش از ۱۶۰۰ تن در آن اشتراک ورزیده بودند، معترضان با شعار مرکزی «جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری را به محاکمه بکشانیم!»، معافیت جنایتکاران این روز شوم و نصب آنان در قدرت را «علت‌العلل فجایع پی فجایع» در کشور نامیدند. آنان پلاکارت‌هایی حمل می‌کردند که روی تعدادی از آنها شعارهای ذیل به چشم می‌خورد: «۸ و ۷ ثور، روزهای شوم و ماتم ملی!»، «انتقام فاجعه کابل را با محاکمه رهبران خاین ۸ ثوری بگیریم!»، «۸ ثور، سیاه‌تر از ۷ ثور!» و «عاملان جنایات ۴ دهه اخیر، مقامات دولت فاسد اند!» و....

معترضان در کنار شعارهای ضد جنایتکاران چهار دهه اخیر، آهنگ‌های اعتراضی «گروه مورچه‌ها» را در همسرایی با هم می‌خواندند. حفیظ راسخ به نمایندگی از «حزب همبستگی» در سخنانش گفت:‌ «دولت وحشت ملی متشکل از چهره‌های عامل بربادی و قساوت چهار دهه اخیر است. هرچند، آنان خود یکدیگر را بخشیده‌اند ولی مردم زجرکشیده افغانستان بخصوص کابلیان توحش این جانیان را هرگز فراموش نخواهند کرد و روزی رسیدنی است که تمام شان زردرو در محکمه مردمی قرار گیرند.»

در آخر این تجمع اعتراضی، جوانان «حزب همبستگی» تیاتر خیابانی را ترتیب داده بودند که قساوت دوره‌های شوم خلق-پرچم، تنظیم‌های هفت‌گانه و هشت‌گانه، طالبان و حکومت خیله‌خند وحشت ملی با وساطت باداران امریکایی شان را به تصویر می‌کشید. در پایان تیاتر، همه‌ی معترضان با کف‌زدن و مشت‌‌های گره‌خورده در آهنگ اعتراضی «وضعیت اضطراری» ساخته آهنگساز شهیر یونانی، میکیس تیودراکیس، به جمع بازیگران تیاتر پیوستند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 166 نفر