تظاهرات در تقبیح میهنفروشی در لویه جرگه امریکایی

Protest of Solidarity Party of Afghanistan against US permanent military bases

دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر

دولت مزدور و فاسد کرزی با راه اندازی نمایش مسخره‌‌ای زیر نام لویه جرگه عنعنوی یک تعداد عناصر ضدملی، بلی‌گوی دولت و چاکر اشغالگران امریکایی را گرد هم آورد و مشترکا به فروش افغانستان به صاحبان امریکایی شان بلی گفتند. تایید پیمان نظامی با امریکا به معنی اسارت ابدی مردم و وطن ما و فدا کردن استقلال، تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملت ماست.

حزب همبستگی افغانستان تایید پیمان استراتژیک و پایگاههای دایمی امریکا در کشور ما را مادرفروشی نامیده با راه اندازی تظاهرات وسیعی‌ای به تاریخ ١٠ قوس ١٣٩٠ (اول دسامبر ٢٠١١) در شهر کابل آنرا تقبیح نمود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 115 نفر