درود آتشین به آزادیخواهان دربند ایران! نفرین و مرگ بر رژیم خونخوار ایران!

دفاع از آزادیخواهان دربند ایرانرژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران، در شکنجه و کشتار دگر اندیشان و آزادیخواهان از تمامی رژیم های مستبد پیشی گرفته است. طی ماههای گذشته موجی از اعدام مبارزان را راه انداخته و از آغاز سال میلادی بطور متوسط هر هشت ساعت جان یک زندانی گرفته شده است. در افشای این جنایات رژیم "ولایت فقیه"، ٩ دلو به مثابه روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی ایران اعلام گردیده و حزب همبستگی افغانستان افتخار دارد که به این مناسبت همزمان در چند شهر اکسیون هایی را برپا می دارد که اگر محدودیت ها و دشواریهای مالی و غیره نمی بود، آن را در تقریبا سراسر افغانستان برگزار می کردیم.

موازی با همگانی شدن خیزش مردم مبارز ایران، رژیم هیتلری خامنه‌ای / احمدی نژاد با تکیه روی اعدام مبارزان دربند، کوشیده مخالفان را مرعوب سازد. اما کور خوانده است. وقتی فرزاد کمانگر همراه با چهار تن از یارانش سال گذشته اعدام شد، داکتر سعید ماسورى، از زندان نوشت: "ما را از سر بریده نترسانید... اى واى بر ما اگر اعدام دوستان و هموطنانمان به جاى انگیزش بیشتر ما را مرعوب سازد… براى اینکه بگویم چقدر مرعوب این اعدامها شده‌ام آماده‌ام که بعد از این ۵ نفر، نفر ششم و آماده اعدام بشوم" . و این پاسخ پرجبروت و شکوهمند و در واقع زبان حال اکثریت آزادیخواهان اسیر و مردم کارد به استخوان رسیده‌ی ایران بدون شک رژیم جنایتکار را به لرزه انداخته و دیوانه و هارتر کرده است.

توهین، شکنجه و تیرباران بلا وقفه‌ی آزادگان ایران توسط جلادان رژیم، ملت ما را به یاد روزگار تلخ جنایت پیشگان تنطیمی و طالبی و تجاوزکاران روسی و نوکران خلقی و پرچمی آن می اندازد که هزاران انسان آگاه و وطندوست را بدون محاکمه یا به چوبه های دار می آویختند و یا راهی پولیگون پلچرخی می کردند اما دنیای به اصطلاح آزاد نظاره گر بی تفاوتی بیش نبود. ولی حزب همبستگی افغانستان به نوبه خود هرگز نمی تواند قتل عام دلیرترین و تابنده ترین فرزندان ایران را از چشم کور جهانخواران امروز ببیند و اینست که همنوایی با نیروهای انقلابی ایران را وظیفه تخطی ناپذیر خود میشمرد. آن تشکل ها، رسانه ها و روشنفکرانی که بنا به هر ملاحظه و بهانه‌ای از پشتیبانی قاطع و صریح از مبارزان ایران و تقبیح و محکومیت ولایت فقیه خونریز طفره می روند، روسیاهی در برابر تاریخ را با خود خواهند داشت.

هموطن!

ملت ما در چنگ دشمنان گوناگون لحظات سختی را سپری میکند. فساد بی پایان دولت مافیایی، بیکاری، فقر و معامله گری های شرم آور پشت پرده با "برادران جهادی" و "طالب جان"ها، شانه‌ی تحمل پذیری مردم ما را بسیار آزرده است. اشغالگران امریکایی و متحدان در تبانی با کشورهای منطقه شب و روز به بمبارانهای خانمانسوز، اذیت و آزار و تلاشی های جابرانه‌ی خانه های مردم فقیر و بی گناه ما مشغول اند و همه‌ی این جنایتها و ستمگری ها را "مبارزه علیه تروریزیم"، "بازسازی" و "انکشاف" نام می نهند. به همین گونه رژیم تبهکار جمهوری اسلامی که به سرطان منطقوی مبدل شده گروه گروه مردم پناهجوی ما را شکار کرده، کشته، در بدر و بی هستی ساخته، تحت فشارهای گوناگون قرار داده و دشنام هایی می دهد که فقط شایسته سرانش است.

حزب همبستگی افغانستان در هماهنگی با "کمیته بین المللی علیه اعدام"، اعدام های عیان و پنهان رژیم خون و خیانت ایران را به شدت محکوم کرده و همبستگی قلبی خود را با بستگان و رهروان این قربانیان اعلام می کند.

ما از ایستادگی و مقاومت زنان و مردان سلحشور ایران که حتی کشتارگاه های ولایت فقیه را نیز به عرصه مبارزه‌ای بزرگ بدل کرده اند، نیرو میگیریم. نامه ها و سروده های الهامبخش اینان و غریو امیدبخش و جانبخش و برانگیزنده‌ی کلیه مادران داغدار، اعضای حزب ما را در مبارزه برای استقلال و دموکراسی و علیه استبداد مذهبی و غیرمذهبی مصمم تر میسازد. ما ایمان کامل داریم که ملت ایران با داشتن یکچنین مادران و جوانان که شرف بشر آزادیخواه اند حتما پیروز شدنیست. ما پیروزی مردم ایران را بر رژیم تازیانه و دار، پیروزی مردم رنجور و مجروح خود میدانیم. امروز تونس فردا ایران و افغانستان!

زنده و پرخروشتر باد جنبش آزادیخواهی مردم ایران!
ننگ و مرگ بر رژیم خون و خیانت خامنه‌ای/ احمدی نژاد‍!
برقرار باد همبستگی بین نیروهای آزادیخواه ایران و افغانستان!

حـزب همبستـگی افغانستـان

٩ دلو ١٣٨٩ (٢٩ جنوری ٢٠١١)مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 39 نفر