جامه خونین فرخنده را درفش مبارزه علیه بنیادگرایان و اشغالگران سازیم!

جامه خونین فرخنده را درفش مبارزه علیه بنیادگرایان و اشغالگران سازیم!

یک سال از روز دهشت‌ناک زجرکش شدن فرخنده در کابل گذشت که نه تنها ملت ما بلکه جهان را در بهت و وحشت فرو برد. اما وجدان‌های آلوده و خفته حاکمان پلید تکانی نخورد و تا هنوز قاتلان اصلی و مدافعان شان از چنگ عدالت فراری اند و طی یک ‌سال با شیوه‌های مختلف تلاش صورت گرفت تا بر فاجعه‌بارترین ددمنشی در تاریخ معاصر ما پرده افکنده شود.

جریان مضحک محاکمه علنی و سری عده‌ای از عاملان درجه دوم قضیه فرخنده، حقانیت گفته‌ی ما را به اثبات رسانید که چنین شناعتی بدون حمایت سرجنایتکاران لمیده در دولت ملامافیایی ناممکن است. در پس این قساوت آنانی قرار داشتند که می‌خواستند بار دیگر خاطرات هولناک سال‌های خون و خیانت جنگ‌های تنظیمی را در اذهان کابلیان تازه کنند و بدین وسیله مردم را به تمکین و سکوت وا دارند. ولی خون معصوم فرخنده نقاب جانیان تاریک‌اندیش را درید و مردم ما را برای دادخواهی و علیه توحش بنیادگرایی بسیج کرد.

«حزب همبستگی افغانستان» به یاری جمعی از انسان‌های آزاده و با ایستادن در برابر سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های حامیان پرپرکنندگان فرخنده شهید موفق شد مناری را به نشانه‌ی یادبود از وی اعمار نماید تا طنین ماندگار غریو زنان و مردان ما علیه تبهکاران زن‌ستیز و برای رهایی و شکوفایی افغانستان عاری از هر نوع تعصب و بربریت باشد.

«حزب همبستگی افغانستان» یکبار دیگر به تمامی مردم عذاب‌کشیده و عناصر متعهد و آزادی‌خواه ندا سر می‌دهد که خون فرخنده شهید وجدان هر افغان شرافتمند است، نگذاریم خاینان بر وجدان و شرف ما پا گذراند. اگر عدالت در مورد فرخنده بصورت شایسته اجرا نشود، دیگر هیچ زن و دختر این وطن در امان نخواهد بود. جنایتکاران بنیادگرا به کمک جارچیان روشنفکرنما در تلاش اند تا مردم ما بهیمیت شان در برابر فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن و مرد اسیر این سرزمین را به فراموشی سپارند، ولی بر ماست تا جامه خونین فرخنده‌ها را پرچم عدالت‌خواهی سازیم زیرا صلح و ثبات و خوشبختی بدون مبارزه جانبازانه و حق‌طلبانه دست‌یافتنی نیست.

حزب همبستگی افغانستان

۲۷ حوت ۱۳۹۴ (۱۷ مارچ ۲۰۱۶)
کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 154 نفر