Laat het beeld van Farkhunda in door bloed doorweekte kleding symbool staan voor onze strijd tegen de fundamentalisten!

Laat het beeld van Farkhunda in door bloed doorweekte kleding symbool staan voor onze strijd tegen de fundamentalisten!

Een jaar is verstreken sinds de afschuwelijke dag waarop Farkhunda werd doodgemarteld in Kabul. Een dag die niet alleen onze natie, maar de hele wereld in verbijstering achterliet. Het geweten van de malafide heersers van het land is echter niet wakker geschud. De moordenaars van Farkhunda en zij die hen in bescherming nemen hebben nog steeds kunnen ontsnappen aan vervolging. Door het jaar heen is er op verschillende manieren geprobeerd om een van de meest barbaarse gruweldaden van onze recente verleden te verhullen en in de doofpot te stoppen.

Het belachelijke proces van openbare en niet openbare berechting van een groep tweede rank misdadigers bewees des te meer de juistheid van onze standpunt dat een dergelijke gruweldaad onmogelijk zou zijn geweest zonder de bescherming van criminele politici in de mullah-maffieuze regering. Achter deze wreedheid schuilen zich degenen die wilden de afschuwelijke herinneringen aan de jaren van bloed en verraad van burgeroorlog, in de hoofden van Kabulis te laten herleven. Hiermee wilden ze in Kabul angst zaaien en zo de inwoners met geweld tot zwijgen dwingen. Maar het onschuldige bloed van Farkhunda ontmaskerde de misdadigers en mobiliseerde het volk tot protesteren en eisen van gerechtigheid tegen het geweld en barbarisme van fundamentalisten.

Dankzij de steun van vrijdenkende personen en onze vastberadenheid en weerstand tegen hindernissen en tegenwerking door de beschermers van de moordenaars van martelaar Fakhunda, is Solidariteit Partij van Afghanistan (SPA), er in geslaagd, een minaret ter nagedachtenis aan haar op te bouwen. De monument zal dienen als blijvend weerkaatsing van de schreeuw van vrouwen en mannen tegen vrouwvijandelijke criminelen en voor een bloeiende Afghanistan, vrij van kwezelarij en barbarisme.

De SPA herinnert nogmaals aan het tiranniseerde volk van Afghanistan en alle toegewijde en vrijheid zoekende personen dat teweegbrengen van gerechtigheid voor de onschuldige bloed van martelaar Farkhunda is de eer van iedere Afghaan. We moeten waakzaam zijn voor onze heer en tegen onrecht van fundamentalisten. Als Farkhunda geen recht wordt gedaan, zal geen enkel andere vrouw in ons land veilig zijn. De fundamentalistische criminelen, geholpen door hun quasi-intellectuele uitdragers, zouden graag hebben dat wij onze strijd tegen hun wreedheden jegens Farkhunda, Rukhshana, Tabassum en duizenden andere vrouwen opgeven. Laat het beeld van Farkhunda in door bloed-doorweekte kleding, de vlag zijn van onze strijd voor gerechtigheid. Want strijden en zich opofferen, is de enige manier voor het verwezenlijken van vrede, stabiliteit en welvaart.

Solidariteit Partij van Afghanistan (SPA)


Kabul, 17 maart 2016

We hebben 110 gasten en geen leden online