Zonder vervolging van criminelen van 28 en 27 april, zal onze mensen nooit vrede en welvaart zien!

Zonder vervolging van criminelen van 28 en 27 april, zal onze mensen nooit vrede en welvaart zien!

Hoewel, vele jaren sinds de donkere dagen van 28 en 27 april voorbij zijn gegaan, is onze gekwelde volk nog steeds niet verlost van de rampzalige gevolgen van deze twee onheilspellende dagen. De twee verschrikkelijke dagen, die onder andere veroorzaker zijn van honderdduizenden slachtoffers; miljoenen ontheemde; spoorloos verdwijnen van duizenden vrijzinnige en gewetensvolle mensen; verkrachten van kind van 7 jaar oud tot moeder van 70; vernietigen van onze economische en sociale infrastructuur; plunderen van de schatkist en kapitaal van onze natie; en honderden andere wreedheden en ontberingen. Ons volk is er bewust van dat de kopstukken van Khalq en Parcham en leiders van Jihadi partijen de belangrijkste veroorzakers zijn van de hedendaagse bitterheiden en problemen van ons land. Het is te wijten aan hun verraad dat de Tiran regeringen van Pakistan en Iran zich mengen in interne zaken van Afghanistan en 40 andere landen onder leiding van de Verenigde Staten Afghanistan bezetten.

Nog pijnlijker is het feit dat een groot aantal daders van de regimes die na deze twee schandelijke dagen aan de macht waren gekomen, momentiel over het lot van ons volk heersen en onder de vlag van de V.S en bondgenoten, zich bezig houden met het voorzetten van een nieuwe ronde van onderdrukking, roofzucht en andere smerige praktijken. Toch beeldhouwen zij zichzelf schaamteloos als "held". Dit geldt vooral voor de criminelen van 28 april, die hebben Kabul en het land Afghanistan, omwille van hun Pakistaanse, Arabische en Iraanse meesters, in een slachterij en ruïne veranderd. Ze zijn zo brutaal dat ze niet bereid zijn te bekennen en verantwoordelijkheid nemen voor zelfs een geringe gedeelte van de misdaden, begaan door het regime, in de periode waarin ze aan de macht waren. Ter voorkomen van gerechtigheid, leggen de machthebbers van de afgelopen 4 decennia de schuld van alle vernietigingen, massa executies, wreedheid en bloeddorstigheid bij “handen uit het buitenland ". Echter is het duidelijk dat bij elk verschijnsel interne factoren belangrijker en essentiëler zijn dan externe. Als deze misdrijven niet gebeurd zou zijn in Afghanistan, zou ons volk zeker niet de verschrikkingen van de Taliban en ISIS, explosies en zelfmoordaanslagen, en voortdurende luchtaanvallen van de VS en de NAVO meemaken.

De regering van Afghanistan, bestaande uit de meest corrupte landverraders en de lakeien van de bezettingslanden, heeft onder het mom van "vredesproces" herhaaldelijk concessies gedaan aan de mensen-killers van de Taliban en Gulbuddin door o.a. vrijlating van de moordenaars uit de gevangenis. Echter, is vrede zonder gerechtigheid zinloos; de rechtvaardigheid die in de loop van anderhalf decennia aan de wensen van de onderdrukkers en roofdieren wordt geofferd. De bloedige zelfmoordaanslagen in Kabul en provincies, zijn de gevolgen van dit verraderlijk beleid en ons geruïneerd volk is hun belangrijkstel slachtoffers. Inderdaad, de mullah-mafioso regering van Abdullah-Ghani, evenals de rotte regering van Karzai, zijn de uitvoerders van het door John Kerry en het Witte Huis gedicteerde verraderlijke beleid. De onveiligheid van Noord en vooral in Kunduz, zinken van het land in geweld, toename van etnische en religieuze vijandelijkheden, armoede, werkloosheid, crises en extremisme zijn de logische gevolgen van dit demagogisch beleid. De VS proberen Afghanistan om te zetten als een centrum voor internationaal terrorisme en verdovende middelen ten behoeve van exporteren van instabiliteit naar Rusland en China. Ten einde haar rivalen ernstig te beschadigen. De bevolking van Afghanistan betalen hoge prijs voor de Amerikaanse neokolonialistische programma's en daden van zijn Afghaanse marionetten.

Gekwelde Landgenoten!

Afghanistan kan pas getuige zijn van vrede en geluk, als de schandevlekken van 28 en 27 april op duidelijke wijze en zonder compromis weggeveegd worden door afrekenen met de misdaden begaan tegen menselijkheid in die perioden. De cultuur van straffeloosheid van misdadige hielenlikkers van vreemde landen, is de reden voor steeds dieper zinken van ons vaderland in gevaarlijke moeras van onderdrukking en terreur. Laten we de handen in elkaar slaan om ons land te bevrijden en de overhand krijgen over de duisternis en wildernis. Zonder eenheid, bewustzijn en de strijd van onze eigen gekwetste volk, is er geen andere weg naar bevrijding en veiligheid.

De Solidariteit Partij van Afghanistan (SPA) roept alle vrijheid-zoekende organisaties en individuen in Afghanistan op tot eenheid, mobilisatie en strijd tegen alle merken van fundamentalisme, reactionaire krachten en buitenlandse bemoeienis. Eenheid en strijd zijn de enige weg naar vrede, gerechtigheid en democratie. Alleen die naties van de wereld hebben in veiligheid en met verheffen hoofd geleefd, die onder de vlag van een progressieve kracht, in strijd zijn gegaan tegen de onrechtvaardigheden.

Solidariteit Partij van Afghanistan


26 april 2016

We hebben 60 gasten en geen leden online