حزب همبستگی از تهدید های تروریستی جنایتکاران هراسی ندارد!

Solidarity Party doesn't fear terrorist threats of criminals

حزب همبستگی افغانستان، با شکستن سکوت در برابر سلطه جنایتکاران و خاینان، صدها تن را در تظاهرات بزرگی در تقبیح فاجعه آفرینان هفتم و هشتم ثور در کابل بسیج نمود و برای نخستین بار تصاویر آدمکشان خلقی، پرچمی، تنظیمی و طالبی را به آتش کشید. این حرکت ما بر خرمن میهنفروشان آتش افکند و فضای خوف مقابل دژخیمان سه دهه اخیر را برهم زد.

تاجران «جهاد» و تیکه داران دین و مذهب که شعله‌ور شدن غریو دادخواهی قربانیان توحش و رذالت هایشان را پایان حاکمیت مافیایی خود میدانند، از فریاد "مرگ بر جنایتکاران" در جاده های کابل سراسیمه شده اند. طی چند روز گذشته حزب ما در محراق حملات و فشارهای منابع رسمی و غیررسمی قرار گرفته و تلاش دارند تا عرصه را برای ما تنگ سازند. یک تعداد جنگسالاران درمشرانو جرگه با غوغا از دولت خواستند که حزب همبستگی را غیرقانونی اعلام نموده رهبرانش را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی نماید. اینان رئیس امنیت ملی را مورد سوال قرار دادند که چرا علیه این حرکت اقدامی ننموده است. یکی از این ستم‌پیشگان تهدید نمود که اگر دولت اقدامات لازم را علیه ما روی کار نگیرد خود مستقلانه دست به عمل خواهند زد. در ولسی جرگه نیز چند دزد جنگسالار سروصدا راه انداختند و خواهان برچیده شدن بساط حزب ما شدند. اینان به وزارت عدلیه دستور داده اند تا رسمیت حزب را به حالت تعلیق درآورند. چند تن از اوباشان جنگسالار نیز با تماس های تلفنی لمپنانه به زعم خود خواستند ما را مرعوب سازند.

اما از سوی دیگر، درین روزها حزب ما حمایت وسیع مردم و عناصر آگاه و وطندوست را کسب و موجی از پیام های همبستگی و مملو از محبت از هموطنان ما در داخل و خارج افغانستان دریافت کرده که از حرکت ما پشتیبانی نموده، آمادگی شانرا برای همکاری ابراز میدارند. این همسویی و حمایت، به ما نیرو میبخشد که قاطع تر و مصممتر به مبارزه خود ادامه دهیم و ذره‌ای از موضع خود علیه خاینان ملی عقب نشینی ننماییم.

تمامی این عکس‌العمل ها برای ما قابل پیشبینی بود. خونخواران، جاهلان و مافیازادگانی که اکت دموکراسی میکنند، گرگ هایی اند که پوست گوسفند به بر کرده اند. این درندگان هرچند از زیر کمان رستم امریکا گذشته و یکشبه دموکرات شده اند، اما ماهیت واقعی شان تغییری نکرده است. برای اینان آزادی بیان و دموکراسی تا جایی قابل قبول است که جایگاه خود شانرا مورد سوال قرار ندهد و بتوانند آنرا همچون حربه‌ای جهت برآورده ساختن اهداف شیطانی شان مورد سوءاستفاده قرار دهند.

اینان برای فریب اذهان عامه تقلا دارند طوری وانمود سازند که گویا حزب ما به مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران روسی توهین روا داشته است. ما همیشه اعلام نموده‌ایم، شکست تجاوزکاران روسی که در اثر پیکار و قربانی های عظیم مردم درددیده ما میسر گشت یکی از صفحات زرین تاریخ ما را میسازد. اما یک مشت به اصطلاح رهبران جهادی که خود را به پاکستان،‌ ایران، عربستان و امریکا فروختند، حاصل جانفشانی‌های توده‌ها را ربوده به آن خیانت نمودند. اینان با ساقط شدن رژیم پوشالی داکتر نجیب، در اتحاد با میهنفروشان خلقی و پرچمی جنایات و خیانتهایی را مرتکب شدند که با گذشت دو دهه هنوز هم کشور ما از پیامد های شوم و خونبار آن رهایی نیافته است و عوامل این فجایع تاحال بر سرنوشت ما حاکم اند. به این هم اکتفا نکرده، به مجردی که به کرسی های پارلمان مسخره و فاسد تکیه زدند، از ترس ملت و خون های ناحقی که ریخته بودند، همدیگر را بخشیدند.

ما از تهدید های تروریستی و بچه ترسانک های جنایت‌پیشگان باکی نداریم، اگر اینان شهامت و غیرت دارند بفرمایند در همان محاکم فاسد خود با شرکت عامه مردم ما را محاکمه علنی نمایند تا نشان دهیم که حزب همبستگی محکوم است یا ماسک ستمکاری و خیانت این جانیان پاره میشود. اینان که با دستان پرخون و دارایی های حرامی که از مکیدن خون بیگناهان بدست آورده اند، از مواجهه با عدالت هراس دارند، تنها با توسل به زور، مقام و تکیه بر اربابان خارجی شان میخواهند صداهای مخالف را خفه سازند اما حزب ما از سرنیزه های خونین شان ترسی ندارد و متعهد است که با تکیه بر مردم منکوب شده ما بر وجود ناپاک این ببرهای برفی آتش اندازد.

جلادان خلقی، پرچمی، تنظیمی و طالبی برای فرار از روز دادخواهی هرکدام طوق غلامی ایران، پاکستان، امریکا، انگلستان و ... را با افتخار به گردن انداخته و با پشتوانه صاحبان شان علیه ما غروفش دارند. اینان باید بدانند وقتی مردم متحد شوند و بپاخیزند دیگر ماشین عظیم جنگی ناتو، سیا، آی.اس.آی، واواک و تمامی باداران شان هم قادر نخواهد بود اینان را در پناهش نگهداشته از خشم مقدس توده‌ها نجات بخشد.

تاریخ به ما می‌آموزد که بارور شدن نخل دموکراسی واقعی، آزادی و عدالت نیاز به قربانی دارد. همانگونه که جان‌نثاری یک جوان تونسی پیام آور "بهار عرب" گردید، میهن درخون تپیده و بربادرفته ما هم به کسانی نیاز دارد که قبول خطر کرده در مقابل وطنفروشان و خونخواران سینه سپر کنند و با شکستن شاخ وحشیگری و زورگویی اینان مژده دهنده "بهار افغانستان" گردند. حزب همبستگی برای ایفای یکچنین نقشی عهد بسته و درین پیکار بزرگ بر تمامی عناصر ملی، دموکرات و استقلال طلب ندا سر میدهد که اگر واقعا عشق به وطن زخمی و مردم نگونبخت ما در قلب شان شعله‌ور است، صرفا تیوری صادر کردنها و جمله‌پردازی های روشنفکرانه را کنار گذاشته در عمل برای آگاهی،‌ بسیج و سازماندهی توده های نادار و ستمکش ما کار کنند.

چاکران امریکا مادروطن را رسما به امریکا فروختند؛ افغانستان را با خطر تجزیه مواجه ساختند؛ با حیله‌گری ملیت های شریف ما را به جان هم انداختند؛ مجموع حیات جامعه را مافیایی کردند؛ فاسدترین و مزدورترین رژیم را بر ملت ما تحمیل کردند و میهن ما را در ورطه نابودی قرار دادند. در چنین وضعیتی آن نیروهایی که باخفت، سکوت و جبن را پیشه میکنند در پیشگاه وطن و مردم محکوم ابدی اند. ما نمیخواهیم محکوم تاریخ باشیم بنا نترس و برگشت ناپذیر برخاسته‌ایم و تا روز سترگ استقلال، آزادی و بهروزی افغانستان دلبند ما آرام نخواهیم نشست. درین راه پرخم و پیچ و قربانی طلب، دست همکاری همه افراد و نهاد های شرافتمند و وطنپرست را به گرمی میفشاریم.

حزب همبستگی افغانستان

١٨ ثور ١٣٩١ (٧ می ٢٠١٢)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 62 نفر