ضرورت و چگونگی شكل گیری «حزب همبستگی افغانستان»

از زمان تجاوز روس بر كشور ما و بخصوص بعد از اخراج آنان و سقوط دولت دست نشانده‌اش جنگهای تنظیمی برای غصب قدرت، نه تنها بر دست آوردها و افتخارات جنگ آزادی خواهانه‌ی مردم ما خط بطلان كشید و افغان ها را در نظر جهانیان بصورت ملت بی‌فرهنگ و وحشی ترسیم نمود؛ زمینه‌ی لانه گزینی و رشد تروریزم را فراهم نمود؛ ۶۵۰۰۰ نفر از شهریان كابل را با راكت و اسلحه‌ی خودكار قطعه قطعه و در زیر آوار مدفون نمود؛ آثار باستانی و فرهنگی را كه قرن ها از گزند وحشی ترین جهانسوزان و جنایتكاران درامان مانده بودند، یكسره نابود كرده و یا به تاراج بردند؛ و بالاخره آینده‌ی تمام كشور را در تاریكی عمیقی فرو برده كه جز وابستگی به اجانب، هیچ دورنمایی برای آن به مشاهده نمی‌رسید. بناءً عده‌ای از روشنفكرانی كه همواره در پی گشایش راهی از این بن بست بودند، با استفاده از شرایط جدیدی كه پشتیبانی جهانیان در برابر تروریزم و تفنگسالاری فراهم آورده است، دست به ایجاد تشكلی دموكراتیك زدند، تا بتوانند افتخارات از دست رفته را احیأ نموده، ویرانی ها را بازسازی و راه روشنی برای بهروزی، بهزیستی و شكوفایی كشور ترسیم نمایند.

كار مستمر برای ایجاد حزب همبستگی افغانستان بصورت تبلیغات، نشرات و ایجاد مجالس از ماه جوزای ۱۳۸۲ آغاز گردید، كه ماحصل آن كنفرانس دو روزه (جلسه تسوید برنامه واساسنامه) در هوتل سپین زر كابل بود.
جلسه تسوید برنامه و اساسنامه:
به تاریخ ۲۲ و ۲۳ ماه حوت سال ۱۳۸۲ كنفرانسی به اشتراك ۴۵ نماینده از نقاط مختلف كشور در تالار هوتل سپین‌زر كابل دایر گردید. این كنفرانس مسوده‌ی برنامه و اساسنامه‌ی تشكل سراسری دموكراتیك را ترتیب داده جهت نظرخواهی به تمام ولایات فرستاد.
برای حزب اسم موقتی «اتحاد ملی دموكراسی افغانستان» برگزیده شد و با گزینش «كمیته‌ی تدارك» ۱۱ نفری جهت دعوت شورای عمومی مشتمل بر نمایندگان ملیت ها، مناطق و مذاهب مختلف كشور به كار خود پایان داد.
«كمیته تدارك» توانست طی مدت بیشتر از یكماه نظرات در مورد برنامه و اساسنامه را از اكثر نقاط كشور گرد آورده جلسه‌ی شورای عمومی یا مؤسس حزب را به ۲۷ حمل ۱۳۸۳ دعوت نماید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 191 نفر