سومین نشست شورای ولایتی«حزب همبستگی افغانستان» در بلخ

جلسه شورای ولایتی مزار

سومین نشست شورای ولایتی «حزب همبستگی افغانستان» به تاریخ ٩ قوس ١٣٩٢ مطابق ٢٩ نوامبر ٢٠١٣ برگزار شد. در این جلسه دو نماینده از دفتر مرکزی و اعضای حزب به شمول نماینده های ولایتی، زنان و جوانان شرکت ورزیده بودند.

در آغاز مسئول شورای ولایتی حزب در بلخ روی فعالیت ها و نقاط ضعف انگشت گذاشته گزارش مختصری از کارهای حزب در آن ولایت ارائه نموده گفت:

«دیدارد با افراد و ایجاد روابط با روشنفکران، ایجاد کمیته های ولایتی، گزارش و گزارش دهی، فروش و پخش نشریات حزب، جمعاوری حق‌العضویت ها و اعانه به صورت منظم ادامه دارد.»

او به بعضی کمبودها و اشتباهات نیز انگشت انتقاد گذاشته آنها را مانعی‌ای در راه پیشرفت فعالیت ها و جلب و جذب افراد بیشتری به حزب خواند.

سپس نماینده حزب ازدفتر مرکزی در مورد فعالیت های شش ماه اخیر حزب گزارشی ارائه نمود و روی سیاست های حزب در مورد جرگه مشورتی، پایگاه های نظامی، انتخابات آینده، سروصدای ٢٠١٤ و ارزش هایی که اکسیون های حزب در تقبیح سیاهروز های هشت و هفت ثور آفریده و برنامه های آینده حزب توضیحات داده گفت:

«... تغییرات چشمگیری در فعالیت‌ها و برنامه‌های حزب بوجود آمده است؛ می‌توان گفت که حزب با اکسیون هایش در برخورد به مسایل مهم کشور نقش کلیدی داشته و جو وحشت و دهشت که طی ٤٠ سال از سوی باند های جنایت‌کار و مزدور بیگانه‌ها حاکم بود توسط این تظاهرات شکستانده شده و به مردم این جرئت را داد که نفرت و انزجار شان را علیه بنیادگرایان و اشغالگران به صورت آشکار بیان نمایند. این بیداری و آگاهی به نیروی حزب افزوده است و دایره فعالیت هایش را گسترش داده است.»

بعدا روی کاندیدان شورای ولایتی، آمادگی برای برگزاری سومین کنگره حزب، جدیت در جمعاوری حق‌العضویت و اعانه برای برنامه های بعدی، فروش ماهنامه حزب به شکل گسترده جهت بردن سیاست ها و مواضع حزب در مسایل مهم کشور، منطقه و جهان نکاتی را یادآوری نمود.

در ادامه جلسه بیشتر به انتقادات، پیشنهادات و سوالات اعضای اشتراکت‌کننده گوش گرفته و بعد روی کمبودها و اشتباهاتی که مانع پیشبرد کار ها بود بحث های سازنده صورت گرفته راه حل های مناسب جهت پیشبرد سیاست ها ارائه گردید.

سپس برنامه کاری ١٦ ماده‌ای جهت پیشبرد موثرتر امور حزب در ولایات خوانده شده کاپی آن توزیع گردید.

جلسه شورای ولایتی مزار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 194 نفر