بسیج مردم جهت ترمیم جاده‌ای در بامیان

بسیج مردم جهت ترمیم جاده‌ای در بامیان

یکتن از جوانان هوادار حزب همبستگی در اروپا با سعی و تلاش فراوان موفق شد تا مقدار پولی را جهت اجرای برنامه‌های رفاهی حزب جمعاوری کند.

اعانه جمعاوری شده برای ترمیم یک جاده و چندین پلچک در یک روستای دوردست بامیان که اهالی فقیر و محروم آن عمدتا زراعت‌پیشه و مالدار اند، به مصرف رسید. همانند سایر مناطق افغانستان مردم در این مسیر هنگام رفت و آمد و مخصوصا انتقال مواشی و حاصلات زمین خویش با مشکلات جانفرسا روبرو بودند.

محمد، یکی از باشندگان منطقه می‌گوید:

«در فصل جمعاوری کچالو، مجبور بودیم تا بوجی‌ها را در پشت خر تا پیش موتر باربری در سرک عمومی انتقال دهیم. همسایه ما هر درخت چنار خود را که ۸۰۰ افغانی قیمت داشت، به‌ خاطر دوری راه، در بدل ۳۰۰ افغانی به فروش رسانید.
پارسال وقتی یکی از ساکنان قریه، چاه کچالو می‌ساخت، چندین روز فقط صرف انتقال سنگ گردید چون ناچار مواد باید با استفاده از خر تا محل کار انتقال می‌یافت.»

بسیج مردم جهت ترمیم جاده‌ای در بامیان

این جاده خاکی که ۴۶۰ متر طول و ۴ متر عرض دارد در بدل ۴۰ هزار افغانی ساخته شد. البته، این مبلغ برای ساخت جاده‌ای با این طول کافی نیست، ولی دلیل اصلی کامیابی این امر در اشتیاق مردم محل نهفته است که همه دست به دست هم دادند تا کار به پیش رود. پس از کندن‌کاری جاده توسط اسکواتور کرایی، به روز ۵ اسد ۱۴۰۰ مردم این روستا شامل زن و مرد توسط یکی از فعالان حزب همبستگی بسیج شدند تا با بیل و ابزار ابتدایی دیگر، افزون بر هموار‌کاری، جویچه‌ای را جهت جلوگیری از جمع‌ شدن آب در روی جاده در یک سمت حفر نمایند. بر علاوه با استفاده از خاک اضافی همین جاده، مسیر چند متری دیگری نیز ترمیم شد. باید افزود که متباقی پول برای بازسازی و یا ساخت چندین پلچک این روستا و روستاهای دیگر به مصرف خواهد رسید.

شایان یادآوریست که سال گذشته نیز دو پل در بامیان به کمک مالی یک زن باحساس افغان مقیم امریکا که از هواداران حزب همبستگی است، و کار داوطلبانه مردم اعمار گردیدند.

حزب همبستگی افعانستان همواره کوشیده است تا برعلاوه فعالیت سیاسی و آگاهی‌دهی، با اعانه اعضا و حامیان‌اش، همچو برنامه‌های عام‌المنفعه را در مناطق محروم به همت و کمک مردم عملی سازد.

بسیج مردم جهت ترمیم جاده‌ای در بامیان
بسیج مردم جهت ترمیم جاده‌ای در بامیان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 97 نفر