تظاهرات حزب همبستگی در جلال‌آباد در تقبیح سربریدن هفت هموطن ما در زابل

تظاهرات حزب همبستگی در جلال آباد در تقبیح سربریدن هفت هموطن هزاره ما در زابل

۲۱ عقرب ۱۳۹۴ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۵): «حزب همبستگی افغانستان» با راه اندازی تظاهراتی در شهر جلال‌آباد از حرکت خروشان مردمی در کابل حمایتش را اعلان نموده، سر بریدن هفت هموطن معصوم هزاره ما در زابل را شدیدا محکوم کرد. تظاهرکنندگان که اکثر شان زنان بودند با شعار مرکزی «رهیدن از توحش آدم‌کشان طالبی، داعشی، تنظیمی و اربابان شان فقط یک راه دارد: آگاهی، اتحاد، مبارزه!» به جاده ها برآمده پلاکارتهایی از تصاویر شهیدان زابل را حمل می‌کردند که روی یکی از آنها نوشته شده بود «من پشتون هزاره‌ام - انتقام شکریه دلبندم را گرفتنی‌ام!»

تظاهرات حزب همبستگی در جلال آباد در تقبیح سربریدن هفت هموطن هزاره ما در زابل

در شهر جلال آباد زنان و مردان مربوط حزب همبستگی افغانستان با حمل تصاویری از قربانیان زابل گفتند: «جامه خونین هفت عزیز هزاره خود را پرچم عدالتخواهی بسازیم!»

تظاهرات حزب همبستگی در جلال آباد در تقبیح سربریدن هفت هموطن هزاره ما در زابل

تعدادی از معترضان پلاکارتهایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود: «من پشتون هزاره‌ام، انتقام شکریه دلبندم را گرفتنی‌ام.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 149 نفر