در ایالات متحده اولیگارشی حکمفرمایی می‌کند نه دموکراسی

نویسنده: اریک زویس | مترجم: احمر
منبع: نشریه «کامن دریمز - رویاهای مشترک»، ۱۴ اپریل ۲۰۱۴

الیگارشی مالی در ایالات متحده

گزارش تحقیقاتی که قرار است در شماره خزان ۲۰۱۴ مجله علمی «چشم‌اندازی بر سیاست» به نشر برسد، دریافته‌است که در ایالات متحده دموکراسی نه بلکه اولیگارشی(۱) حکمفرما می‌باشد، بدین معنا که دولت این کشور عمیقا غرق در فساد است. پاسخ به سوال‌هایی که در آغاز تحقیق مذکور پرسیده شده، این است که در این کشور «کی حکومت می‌کند؟ کی اداره را به پیش می‌برد؟»، چنین داده شده‌است:

«باوجود ظاهرا حمایت قوی تجربوی از مطالعات گذشته درمورد نظریه دموکراسی اکثریتی، تحلیل‌های ما توصیه می‌کند که اکثریت مردم عام امریکا اندک‌ترین تاثیری بر سیاست‌هایی که دولت ما اختیار می‌کند، ندارند. امریکایی‌ها از مشخصاتی که رکن مهم حکومت‌داری دموکراتیک را می‌سازند، بهره‌مند می‌شوند که شامل انتخابات پیهم، آزادی بیان و اجتماعات، و حق گسترده انتخاب می‌گردد. لیکن، ...» و بعد ادامه داده و می‌گوید، این حقیقت ندارد، و این که «ادعاهای امریکا برای جامعه دموکراتیک کاملا واهی است.» یافته‌هایی که برای اولین بار به شکل علمی پیرامون این موضوع صورت گرفته، نشان می‌دهد که برخلاف ادعاها، «تقریبا تمام رای‌دهندگان و نظریه "دموکراسی انتخابات اکثریت" در امریکا ناکام شده‌است. وقتی که اولویت‌های نخبگان یا گروه‌های سازمان‌شده ذینفع را با اولویت‌های مردم عام امریکا مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که نظر مردم عام تاثیر ناچیز یا تقریبا معادل صفر را بر پالیسی‌های عامه دارد.»

پول مالیه‌دهندگان امریکایی به کجا می‌رود؟

اگر به‌طور خلاصه بگوییم: «در امریکا دموکراسی نه، بلکه اولیگارشی حکمروایی می‌کند.»

نویسندگان این تحقیق مهم تاریخی، «آزمایش نظریه‌های سیاست امریکایی»، مارتین گلینز و بنجامین آی. پیج هستند. نویسندگان نامبرده خاطرنشان می‌سازند که معلومات در دسترس شان، احتمالا کم‌تر از میزان تسلطی بوده که سرمایه‌داران امریکایی دارند:

نتایج نظریه‌های «تسلط اقتصادی نخبگان» در تحلیل‌های ما نسبتا خوب بوده‌است، باوجودی که ما نفوذ سیاسی نخبگان را دست کم گرفته‌ایم. سنجش ما درمورد اولویت‌های پولداران یا نخبگان امریکا –هرچند قابل استفاده است و این بیشترین نتایجی است که ما از مجموع تحلیل این پالیسی‌ها به دست آورده می‌توانستیم– احتمالا که کم‌تر مطابقت با اولویت‌های مرتبط دارد نسبت به اندازه‌گیری‌های ما از طرز دید شهروندان معمولی یا تنظیم گروه‌های ذیدخل و ذینفع. بازهم ما به تاثیرات تخمین‌شده اساسی دست یافتیم، حتا زمانی که از این سنجش‌های ناقص استفاده کردیم. در دنیای واقعی، امکان دارد که تاثیرات نخبگان بر پالیسی‌های عامه به‌مراتب بیشتر باشد.

با این حال، این اولین تحقیق علمی است که می‌پرسد، آیا در ایالات متحده واقعا دموکراسی حاکم است. «تا به این اواخر امکان نداشت که آزمایش بر این اظهارات، نظری مغایر [که آیا پالیسی‌سازان ایالات متحده بر مبنای دموکراسی عمل می‌کنند، یا اولیگارشی یا ترکیبی از هردو] در مقابل یکدیگر را در داخل یک چوکات احصاییوی انجام داد. در تحقیق مذکور با مطالعه معلومات ۱۷۷۹ پالیسی متغیر، چنین تلاشی شده‌است.» که کمیت بزرگی از مسایل پالیسی‌ها مطالعه‌شده می‌باشد.

باوجود نقص در دیتا، چیزی را که نویسندگان این گزارش به آن دست یافته‌اند، حایز ارزش است: این اولین تحلیل علمی‌ای است که می‌پرسد آیا در ایالات متحده دموکراسی حاکم است، یا به عوض آن اولیگارشی یا نوعی ترکیب از هردو. یافته‌ها به وضاحت نشان می‌دهند که در امریکا اولیگارشی حاکم است و به هیچ‌وجه‌ یک کشور دموکراتیک نیست. دموکراسی امریکا ننگ بزرگی است و هیچ ارزش ندارد که این ایده دموکراسی از سوی اولیگارش‌ها [سرمایه‌دارانی که دولت را به پیش می‌برند] به گوش مردم عام پف شود، کسانی که کشور را اداره می‌کنند یا آنانی که رسانه‌های خبری را در کنترول دارند. اگر به زبان دیگر بگوییم، اساسا ایالات متحده همانند روسیه یا دیگر کشورهایی است که در آن «انتخابات دموکراتیک» مشکوک جریان دارد. در گذشته چنین نبودیم ولی حالا وضعیت از همین قرار است. امروز، پس از این تحلیل جامع داده‌ها، درمی‌یابیم که «نظر مردم عام امریکا تاثیر ناچیز یا تقریبا معادل صفر را بر پالیسی‌های عامه دارد.» که در داخل پوسته‌ای پنهان است.توضیحات مترجم:

«اولیگارشی یا اشراف‌سالاری (یا حکومت گروه اندک) کلمه‌ای است که اشاره‌های تحقیرآمیزی دارد؛ معنی آن نه تنها حکومت یک گروه کوچک، بلکه حکومت گروه کوچکی است که در برابر توده‌ی مردم مسوول نیست، فاسد است، یا از جهات دیگر مورد نفرت همگان است.» منبع: دانشنامه ویکی‌پیدیا

در گذشته نوم چامسکی در یک نطق خود این نظریه را مطرح کرد که در امریکا دموکراسی نیست، اما این بار به‌صورت علمی به اثبات رسید. برای معلومات بیشتر، روی متن و فلم سخنرانی مکمل چامسکی کلیک کنید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 159 نفر