بمباردمان امریکا در عراق باعث ازدیاد نوزادان ناقص گردیده است

مطالعات تازه ارتباط بمباردمان سنگین در فلوجه و بصره را با ولادت نوزادان ناقص‌الخلقه و سقط جنین نشان می‌دهد

منبع: «کامن دریمز»، ١٤ اکتوبر ٢٠١٢| مترجم: شریفه

نوزاد ناقص‌الخلقه در عراق

تحقیقات جدید ارتباط بمباردمان امریکا در عراق را با ولادت‌های ناقص در دو شهر بشدت ویران این کشور نشان می‌دهد. بعد از بمباردمان امریکا در عراق ازدیاد چشمگیری در آمار تولد نوزادان ناقص دیده شده است. تحقیقات منتشره در «نشریه آلودگی محیط زیست و سم‌شناسی» شهرهای جنوبی بصره و مرکزی فلوجه را مورد بررسی قرار داده و آمار بلندی از سقط جنین و ولادت‌های ناقص بشمول مشکلات در سیستم عصبی و بیماری سپینا بیفیدا را در سال‌های بعد از بمباران شدید ٢٠٠٣-٢٠٠٤بدست آورده اند.

نویسندگان این مطالعه، سطح بالای سیماب و سرب را که به گفته نیروهای امریکایی «جزء لاینفک مهمات جنگی بوده و وسیعا در ساختن مرمی و بمب بکار گرفته می‌شود» در اطفال مشاهده نموده‌ اند.

اندیپندنت می‌افزاید: داکتر مژگان ثوابی اصفهانی - یکی از نویسندگان مرکزی این گزارش و سم‌شناس محیط زیست در پوهنځی صحت عامه پوهنتون میشیگن- گفت برای اولین بار«اثراتی از فلزات در بدن مردم» و «شواهد غیر قابل انکار رابطه افزایش چشمگیر آمار ولادت‌های ناقص با آلودگی فلزات مسموم کننده بعد از بمباران های مکرر شهرهای عراق» بدست آمده است. وی این بیماری واگیر را فاجعه‌ گسترده‌ای برای صحت عامه خواند.

وی می‌گوید:

«قرار گرفتن رحم در معرض آلودگی می‌تواند بصورت فجیعی یک حمل طبیعی را دگرگون سازد. سطح بالای فلزات را که ما در نوزادان ناقص فلوجه می‌بینیم به وضوح نشان می‌دهد که در بروز نقایص مادرزادی این اطفال فلزات نقش دارند.»

و نیز

«بمباردمان‌های وسیع و مکرر این شهرها دلیل روشن آن است. من از هیچ منبع دیگر عامل آلودگی فلزی در این ساحه اطلاع ندارم.»

وی می‌افزاید که ممکن این اطلاعات «ناچیز» باشند چرا که اکثر والدینی که طفل عجیب‌الخلقه به دنیا می‌آورند آنرا از انظار عامه پنهان می‌دارند.

پروفیسور آلیسترهی متخصص سم‌شناسی و محیط زیست در پوهنتون لیدز می‌گوید که ارقامی که در مطالعه نشان داده است «مطلقأ غیرعادی» می‌باشند. وی می‌افزاید:

«اگر مردم اینجا حتی حدود ٥ یا١٠درصد افزایش را در ولادت‌های ناقص ببینند نگران می‌شوند. اما اگر این صعود ٥ برابر در فلوجه باشد ممکن هیچکسی نتواند آنرا نادیده بگیرد؛ این فریادیست برای دریافت توضیح دلایل آن. هنگامی که مهمات زیادی بکار گرفته شده باشد، رشد سریع در قرار گرفتن در معرض آلودگی سیماب و سرب موجه بنظر می‌رسد. به گمانم عامل مهم دیگر ممکن پریشانی مفرطی باشد که مردم در آن زمان با آن مواجه اند؛ می‌دانیم که این منتج به تغییرات مهم در ساختار فریولوژیک می‌گردد.»

فیصدی نوزادان ناقص‌الخلقه در عراق
درصدی تولد نوزادان ناقص و سقط جنین در میان٥٦ فامیل فلوجه که جهت تداوی ویا ولادت از می الی اگست ٢٠١٠ به شفاخانه عامه فلوجه مراجعه نموده بودند. (منبع: آلودگی فلزی محیط زیست و بحران سوء شکل مادرزادی در شهرهای عراق)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 166 نفر