تعداد خودکشی سربازان امریکایی در ٢٠١٢، از کشته های جنگ در افغانستان بیشتر شد

نویسنده: پاتریک برکی | مترجم: شریفه
منبع:‌ سی.ان.اس نیوز، ٢٣ اکتوبر ٢٠١٢

کشته شدگان امریکا در جنگ

تعداد خودکشی میان سربازان فعال و ذخیره ارتش امریکا در سال ٢٠١٢ بالاتر از مجموع کشته شدگان نظامی این کشور در عملیات نظامی افغانستان طی همین مدت بوده است.

با آنکه هنوز آمار ماه اکتوبر از خودکشی ها در دست نیست، اما تعداد خودکشی ها از جنوری الی سپتامبر امسال از مجموع کشته شدگان در جنگ افغانستان از شروع سال الی ٢٢ اکتوبر بالاتر بوده اند.

در ٢٠١٢، مجموعا ٢٤٧ مورد خودکشی میان سربازان فعال و ذخیره وجود داشته است. از این میان، ١٥٨ تن تایید شده اند که خودکشی کرده اند ولی تحقیق در مورد ٨٩ تن باقیمانده هنوز جریان دارد.

بر اساس فهرست داده های افغانستان که بوسیله انستیتیوت بروکنگ تهیه می‌شود، الی ٢٨ سپتامبر سال ٢٠١٢ مجموعا ٢٢٢ مورد کشته های سربازان فعال و احتیاطی در اثر «عوامل خصمانه» گزارش شده است. ٤٠ مورد کشته های نظامی در اثر «عوامل غیرخصمانه» نیز وجود داشته که طالبان، شورشیان و یا نیرو های افغان (به اصطلاح حملات سبز بر آبی) مسبب آن نبوده اند.

انستیتیوت بروکنگ ارقام مربوط به «عملیات برای آزادسازی» را بر اساس دیده بانی از وزارت دفاع امریکا جمعاوری می‌نماید. با آنکه تمامی کشته شدگان «عملیات برای آزادسازی» در افغانستان به وقوع نپیوسته اند، اما طی سالهای اخیر اکثریت قاطع این کشته ها در آنجا بوده اند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 46 نفر