خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند

خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند

کابل - ۳ دلو ۱۳۹۹: امروز نزدیکان فهیم فرخاری و جمعی از شهریان کابل و تخار گردهم آمدند تا برای وی دادخواهی کنند.

فهیم فرخاری
فهیم‌فرخاری محصلی که توسط رووف بیگ اختطاف شده تا کنون از سرنوشتش خبری نیست.

به تاریخ ۱۵ دلو ۱۳۹۷ رووف بیگ یکی از محصلان پوهنتون تخار به نام فهیم فرخاری را از سرک شش سرایسنگ اختطاف می‌کند که تا حال از سرنوشت وی هیچ خبری نیست. بر همگان کاملا هویدا است که فهیم به‌مثابه افشاگر جنایات و خیانتکاری‌های پسران مطلب‌ بیگ توسط همین خانواده اختطاف گردیده و تلفن‌اش نیز از خانه آنان به دست آمده است. همچنان عبدالله‌ بیگ به این جنایت برادر اعتراف کرده که فلم آن در صفحات مجازی موجود است. فامیل درمانده‌ی فهیم چندین بار در شهر تالقان دست به اعتراض زده و پدر، برادر و دیگر نزدیکان این جوان، خانواده مطلب‌بیگ را در قضیه اختطاف فهیم دخیل می‌دانند.

صفی‌الله، برادر فهیم فرخاری، در لابلای سخنان‌اش گفت که تقریبا دو سال از ناپدید شدن برادرش می‌گذرد و هر دری را که زدند، باوجودی که همه وعده‌های فراوان دادند، ولی فقط او و خانواده‌اش را فریب داده و هیچ اقدامی جهت دستگیری و محاکمه اختطاف‌چیان فهیم فرخاری صورت نگرفت. رووف بیگ، برادر متین بیگ و پسر مطلب بیگ، سرکرده اختطاف‌چیان می‌باشد.

وی در ادامه افزود:

«با گذشت هر روز زخم من و خانواده‌ی مان تازه‌تر می‌شود. ما خواهان روشن شدن سرنوشت برادر ناپدید شده خویش هستیم و تا اجرای عدالت خاموش نمی‌نشینیم.»

خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند
خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند
خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند
خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر