اعلامیه انجمن «کنگره‌ زنان آزاد» ترکیه در مورد حمله پولیس

اعلامیه انجمن «کنگره‌ زنان آزاد» ترکیه در مورد حمله پولیس

حمله علیه زنان در ترکیه، تشکل زنان را هدف قرار می‌دهد

نویسنده: کنگره‌ زنان آزاد | مترجم: احمر
منبع: Kurdistan Tribune
۱۵ اپریل ۲۰۱۶


انجمن «کنگره‌ زنان آزاد»
آرم انجمن «کنگره‌ زنان آزاد»

در ۱۰ اپریل ۲۰۱۶ ساعت ۵ صبح، مرکز انجمن «کنگره زنان آزاد» (KJA) به‌طور غیرمعمول مورد یورش پولیس ترکیه قرار گرفت. این یورش ناگهانی پولیس بدون اطلاع قبلی و در ساعات غیرعادی که هیچ‌یک از کارمندان اداری حضور نداشتند، صورت گرفت. در عین حال با همین شیوه‌ی غیرقانونی، ۱۶ سیاستمدار دیگر به‌شمول ۶ زن عضو، کارمند اداری و فعال «کنگره زنان آزاد» بازداشت شدند. پس از محاکمه در ۱۱ اپریل، ۴ عضو ما هر یک چمن عشق، پیرو دوندار، اولجی کانلیباش و زوزان تورپاک زندانی شدند.

اینگونه حمله پولیس یک امر غیرعادی است و به‌طور عموم سازمان‌های دموکراتیک یک رکن اساسی دموکراسی می‌باشند و به‌طور مشخص سازمان زنان را مورد هدف قرار می‌دهد. در‌حالی ‌که درین جریان تمامی کمپیوتر‌ها به تصرف پولیس درآمده اند، آنان تمام آرشیف ما را نیز با خود بردند. این جنایت زیر نام «نظم محرمیت» پرده‌پوشی می‌شود. تصرف کمپیوتر‌ها معنای توقف فعالیت‌های انجمن را دارد و حتا ممکن که نقل تمام اسناد گرفته شود و تحقیق ادامه یابد.

حمله علیه زنان در ترکیه، تشکل زنان را هدف قرار می‌دهد

سیاستمداران، فعالان، خبرنگاران و اکادیمسین‌های زن باوجود رویارویی با کشتار، حبس، بازداشت و فشارها در زندان برای صلح و آزادی مبارزه می‌کنند. ما زنان «کنگره زنان آزاد» استیلای بن‌بست مسئله کوردها، اعمال شیوه‌های کثیف جنگ مشخصا برای منکوب‌ کردن زنان، ویرانی شهرها و تصرف اموال کوردها را نمی‌پذیریم.

دیگر ترکیه به‌سان حکومت پولیسی عمل می‌کند. این حکومت به بهانه «تروریزم» همه واکنش‌های دموکراتیک و مشخصا فعالیت‌های زنان را مورد جنایت قرار می‌دهد بدون اینکه پهلوهای قانونی مسئله را مورد بحث قرار دهد که چه چیزی حق یا عدالت است.

حمله علیه زنان در ترکیه، تشکل زنان را هدف قرار می‌دهد

در وضعیتی که ما شاهد افزایش بی‌پیشینه‌ی انواع خشونت‌ها علیه زنان هستیم، دولت ترکیه به‌جای قبول مسوولیتش پیرامون کاهش این معضل، سیاستمداران و سازمان‌های زنان را سرکوب می‌کند. هر نوع ستم و خشونت بر ضد زنان با همبستگی زنان پایان خواهد یافت. آزادی زنان مهمتر از آن است که به امید مرحمت یک قدرت‌ سیاسی گذاشته شود. بگذار جو سرکوب علیه زنان را با تشکل‌یابی و همبستگی مان پایان بخشیم.

زنده‌باد مبارزه‌ی زنان!

زن، مبارزه، آزادی!

کنگره‌ زنان آزاد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 260 نفر