طی یک ماه ٤٥ زن در تخار اقدام به خودکشی کرده اند

طی یک ماه ٤٥ زن در تخار اقدام به خودکشی کرده اند

در ماه گذشته حدودآ ٥٠ تن در ولایت تخار دست به خودکشی زدند که ٩٥ درصد شان را زنان بخصوص دختران جوان تشکیل می‌دهند. این رقم بلندی است که نسبت به سالهای گذشته به ثبت رسیده است. عمده‌ترین دلیل این خودکشی‌ها را خشونت فامیلی، بدرفتاری و ازدواج‌های اجباری تشکیل می‌دهد. بطور نمونه شرح زندگی چند تن از قربانیان:

به تاریخ ٢٥ حوت ۱۳۹۴ خانم لیلائی بیست ساله از قریه دونگ ولسوالی خواجه غار تخار خودش را به آتش کشید. وی پنج سال قبل با مرد متاهل ازدواج کرده بود. خواهرش میگوید وی از روز عروسی با وی خوش نبود و طی این مدت صاحب یک فرزند شده بود. شوهرش در اردوی ملی کار می‌کند و اکثر وقتش را در وظیفه در قندهار می‌گذراند. وی وقتی به خانه می‌آید خانمش را بی‌مورد لت و کوب می‌کرد که این وضعیت لیلا را به ستوه آورده بود. وقتی پنچ روز قبل شوهرش به خانه می‌آید با خود یک گیلن تیل می‌آورد و خانمش را با تفنگ تهدید به مرگ می‌کند که خودش را تیل بزند و بسوزاند در غیر آن خودش با مرمی وی را خواهد کشت. زن که از وضعیت ابتر زندگی به تنگ آمده بود، بالای خود تیل می‌پاشد و در مقابل چشم شوهرش خود را به آتش می‌کشد. جراحات ناشی از سوختگی چنان شدید است که احتمال جور شدن وی بسیار اندک است.

شیما دختر ١٩ ساله از قریه یکه‌توت رستاق به تاریخ ٢٤ حوت ۱۳۹۴ وقتی فامیلش وی را بدون رضایت خودش با مردی نامزد می‌کند و می‌بیند که اعتراضش جایی را نمی‌گیرد با خوردن مرگ موش به زندگی خود خاتمه می‌دهد.

خانم زهرا قربانی دیگریست که ٢٤ سال دارد. وی دارای پنج طفل است و می‌گوید از زمان ازدواج بدینسو مورد لت و کوب شوهر قرار دارد و تحملش سر رسیده است. شوهرش بیکار است و وضعیت بد اقتصادی او را عقده‌مند ساخته است. همه‌روزه وقتی کار پیدا نمی‌کند و در خانه چیزی برای خوردن نمی‌باشد، به بهانه‌های مختلف او را زیر مشت و لگد قرار می‌دهد. او گفت: «روز گذشته مرا شدید مورد ضرب و شتم قرارداد و من خواستم خود را از این زندگی جهنمی خلاص کنم، مرگ موش خوردم وقتی مرا به شفاخانه بردند معده مرا شستشو دادند و زنده ماندم.»لیست دختران جوان و مردانی که در ماه حوت ١٣٩٤ قصد خودکشی کرده به شفاخانه منتقل شده اند.

شماره نام نام پدر سکونت سن نوع مواد زهری مسموم کننده
١ فاطمه عبدالقدوس ابدال ١٦ ساله ادویه طبی
٢ ماریه محمد اسماعیل دشت قعله ٢٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۳ جاودانه سلمان گولائی ٢٦ ساله مواد زهری نامعلوم
۴ سلیمه غلام نبی کشم ١٩ ساله ارسینیک - مرگ موش
۵ فرزانه عبدالحمید کشم ٢٥ ساله ادویه طبی
۶ فهیمه قربان علی پروژه ٤٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۷ بسم الله نجیب الله فرخار ٢٢ ساله ادویه طبی
۸ تاج بی بی طالب بهارک ١٦ ساله ارسینیک - مرگ موش
۹ ذاکره محمد حسن اشکمش ٣٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۱۰ زرمینه خان گل خواجه غار ١٣ ساله ارسینیک - مرگ موش
۱۱ عبدالحی عبدالقدوس آهندره ٣٣ ساله ارسینیک - مرگ موش
۱۲ جاهد حبیب الرحمان بهارک . تیزاب
۱۳ مهدی عبدالمجید قره پرچاو ٢٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۱۴ عزیزه عبدالواحد نهرچمن ١٠ ساله ادویه طبی
۱۵ محمد گل محمد خان ارچی ٦٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۱۶ سهیلا عبدالواحد کشم ١٩ ساله ارسینیک - مرگ موش
۱۷ سونیا قربان بیک بهارک ٢٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۱۸ صفت الله محمد هاشم سرای سنگ ٢٠ ساله ادویه طبی
۱۹ بصیره امان الله خواجه بهاالدین ١٧ ساله اوگانوفاسفات
۲۰ وجیهه عبدالله قره بائی ١٤ ساله ارسینیک - مرگ موش
۲۱ زرغونه هاتم سرای سنگ ٢٠ ساله ادویه طبی
۲۲ شفیق الله محمد رفیق شهروان ٣٠ ساله ادویه طبی
۲۳ برهان الدین معراج الدین چال ١٨ ساله ارسینیک - مرگ موش
۲۴ بصیره شاه محمود پی ار تی ١٤ ساله ادویه طبی
۲۵ زرغونه ابراهیم خواجه چنگال ٢٠ ساله ارسینیک - مرگ موش
۲۶ کریمه محمد ظریف چاه آب ٢٠ ساله تیزاب
۲۷ ملکه ظریف خواجه بهاالدین . اوگانوفاسفات
۲۸ فریده فیض محمد آهندره ٣٠ ساله اوگانوفاسفات
۲۹ زهرا حاجی علی قل رستاق ٢٤ ساله ارسینیک - مرگ موش
۳۰ حیات بی بی حجت گولائی ٣٠ ساله ارسینیک - مرگ موش
۳۱ قادره عبدالستار نهرچمن ٢٢ ساله ادویه طبی
۳۲ بصیره ابراهیم شرکت ١٧ ساله ادویه طبی
۳۳ صدیقه . آهندره ٢٠ ساله ارسینیک - مرگ موش
۳۴ ستیزه زلمی پروژه ٢٠ ساله ادویه طبی
۳۵ خانم گل شنبه قره بائی ٢٠ ساله ارسینیک - مرگ موش
۳۶ نجیبه محمد نعیم بنگی ٣٢ ساله ادویه طبی
۳۷ قطیبه عبدالراحل شش تپه ٢٤ ساله ارسینیک - مرگ موش
۳۸ هما ظاهر پل گاومالی ١٩ ساله ادویه طبی
۳۹ میرویس رحیم بیک گولائی ٤٥ ساله ارسینیک - مرگ موش
۴۰ یاسمین خان آغا خواجه غار ٢٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۴۱ لیلما رحیم الدین قولبرس ١٨ ساله اوگانوفاسفات
۴۲ یار محمد عبدالشکور بهارک ٢٠ ساله ارسینیک - مرگ موش
۴۳ وژمه سلمان قولبرس ٢٠ ساله مواد زهری نامعلوم
۴۴ رونا عبدالکبیر . ١٨ ساله ارسینیک - مرگ موش
۴۵ شیما . یکه توت رستاق ١٩ ساله ارسینیک - مرگ موش
۴۶ عبدالباسط دولت محمد فرخار ١٤ ساله ارسینیک- مرگ موش
۴۷ آمنه عبدالحمید پل جلات ١٦ ساله ارسینیک –مرگ موش

منبع شفاخانه ولایتی تخار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 217 نفر