عضو پارلمان افغانستان متهم به تجاوز بر زنی در پشاور

عضو پارلمان افغانستان متهم به تجاوز بر زنی در پشاور

روزنامه «دان» پاکستان به تاریخ اول اپریل ۲۰۱۶ گزارش داد که شخصی به نام حاجی شیرعلی که تصور می‌شود عضو پارلمان افغانستان است به خاطر تجاوز بر یک دختر هجده ساله در شهر پشاور پاکستان تحت تعقیب پولیس قرار دارد.

عضو پارلمان افغانستان متهم به تجاوز بر زنی در پشاور

یک دختر رقاصه از منطقه تهکال پشاور به پولیس شکایت برده است که این مرد از او درخواست کرد که در یک محفل خانوادگی واقع حیات‌آباد برقصد ولی وقتی به آنجا می‌رود، به زور در اتاقی برده شده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

پولیس به خانه متهم یورش برده اما او قبلا از آنجا فرار کرده بود ولی راننده و آشپز اش دستگیر شده اند. به گفته حسن افضل رییس پولیس پشاور، از خانه او پاسپورتی که وی را عضو پارلمان افغانستان معرفی می‌کند بدست آمده است. در ضمن او دارای شناختی کارت پاکستانی به همین نام نیز بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود در ویب‌سایت «ولسی جرگه»، حاجی شیرعلی نماینده برحال کوچی‌ها در پارلمان می‌باشد.

عضو پارلمان افغانستان متهم به تجاوز بر زنی در پشاور
عضو پارلمان افغانستان متهم به تجاوز بر زنی در پشاور
شناختی کارت پاکستانی حاجی شیرعلی که از خانه وی در پشاور بدست پولیس افتیده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر