کرسی‌های زبان‌بند

کرسی‌های زبان‌بند‎
کارتونیست: هادی حیدری

بلقیس روشن در برنامه «فراخبر» تلویزیون «طلوع نیوز»، ۸ اگست ۲۰۱۵: به نظرم «ستون پنجمی» در حکومت وجود ندارد. ستون اول خودش ستون پنجم است. اتمر چرا «ستون پنجم» در حکومت را افشا نمی‌کند؟ به خاطری که چوکی مشاوریت را خریده به قیمت زبان‌بندی و به قیمت خون مردم که اگر حرفی بزند کرسی را از دست می‌دهد. ستون پنجم وزیر داخله است که عبدالله زده کرسی را به دهنش و اگر حرفی بزند آنرا از دهانش بیرون می‌آورد؟


بلقیس روشن در برنامه «فراخبر» تلویزیون «طلوع نیوز»، ۸ اگست ۲۰۱۵

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 122 نفر