ترکیه اردوغان، پناهگاه امن برای وحشیان داعش‎

ترکیه اردوغان، پناهگاه امن برای وحشیان داعش‎
کارتونیست: کارلوس لاتوف (Carlos Latuff)

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 132 نفر