یادی از طنز «ع و غ»

شرکت سهامی «ع» و «غ»

در سایت «حزب همبستگی افغانستان»، کارتونی با این عنوان درشت «شرکت سهامی "ع" و "غ"» به نشر رسیده‌است. شاید متفکر نشرات سایت حزب همبستگی در ظاهر نام این دو نفر، اشرف غنی و عبدالله -ع و غ- را گذاشته‌اند، ولی هدف ناشر از دم‌بریدگی این دو فرد باشد که نقش در حکومت فاسد کرزی نیز داشتند.

در دهه دموکرسی که من و زنده‌یاد پاییز حنفی که در آن زمان حرف طنز‌نویسی را می‌زدیم، تحت عنوان «ع و غ» طنزی نوشتم که موی باریکی دماغ ضبط احوالات آن زمان «دستگاه جاسوسی افغانستان» را باریک‌تر گردانید و در فکر این شدند که طنزنویس «ع و غ» دستگیر و محاکمه شوند. من و آقای پاییز حنفی عادت داشتیم که خود می‌نوشتیم و خود آن نوشته‌ها را با دستکش تایپ می‌نمودیم و با دستکش توزیع می‌کردیم که نشان انگشت در کاغذ نماند. تلاش پیداکردن ضبط احوالات در قسمت دستگیری شبنامه‌نویس «ع و غ» به نتیجه نرسید.

طنز «عین و غین» طولانی است، تنها چند سطر کوتاه در قسمت این طنز می‌نویسم. شاید مسوول نشرات سایت همبستگی آن شبنامه را خوانده باشد و امروز به یاد آن روز واضح نگفته این دو جاسوس غیرمستقیم به‌ نام «ع و غ» با الهام از همان شبنامه، کاریکاتوری به نشر رسانیده باشد، یا ناخودآگاه این نام پرمفهوم را بر دو فرد نام‌گذاری کرده باشد.

دو نفر جاسوس ضبط احوالات که هر دو چشمان قیچ داشتند، زیر نام محصل در پوهنتون کابل به‌طور غیرقانونی بدون کانکور در دهه دموکراسی شاه شامل شده بودند تا حرکات محصلین را تحت نظر داشته باشند. این دو نفر به خاطر چشمان قیچ شان که به یک نقطه دیگر چشم می‌دوختند و گوش شان به طرف حرف‌های محصلین بود، محصلین ضددولتی را شناسایی می‌کردند. ما به‌خاطری که جاسوسان را سرزنش و افشا کنیم، به نام «ع و غ» طنزی نوشتیم و هردو جاسوس را غیرمستقیم افشا کردیم. چون در سایت وزین همبستگی از «ع وغ» نام برده بودند ولی تشریح نکرده بودند، من خواستم به تایید عنوانی که به نام «ع و غ» در سایت وزین همبستگی به نشر رسیده، یادی از گذشته کنیم. دیدن این دو «رهبر» تحمیلی بر مردم افغانستان، مرا به یاد همان دو جاسوس «ع و غ» دهه دموکراسی می‌اندازد.

شرکت سهامی «ع» و «غ»
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 60 نفر