تنفر مردم از کاسه‌لیسی عطا و همزادانش در برابر مقامات پاکستان

تنفر مردم از کاسه‌لیسی عطا و همزادانش در برابر مقامات پاکستان

به تاریخ ۳ سرطان ۱۳۹۸، جمعی از خون‌خوارترین و پلیدترین مهره‌های تنظیمی و غیرتنظیمی «آی.اس.آی» در منطقه مری پاکستان، زیر نام «کنفرانس صلح افغانستان» گرد آمده و از آغوش دولت جهادی-طالب‌پرور پاکستان در حالی در باره «صلح» حرف زدند که طی چهار دهه گذشته، خود عوامل اصلی جنگ و تباهی در افغانستان محسوب می‌شوند.

دولت منفور پاکستان که از سرشت طاعونی غلامانش آگاه است، با وصف حرف‌های عوامفریبانه‌ی میکروب‌هایی چون عطا، اتمر، لطیف پدرام و دیگران «علیه» پاکستان، آنان را سخت در آغوش فشرده و بر سر شان دست نوازش می‌کشد و دندان‌های شان را تیزتر ساخته تا بار دیگر در قالب پروژه‌ تباه‌کننده‌ی دیگری این اراذل را به جان مردم داغدار ما رها نماید.

در ترکیب این کاروان جهل و جنایت و رذالت، از «ای.اس.آی»زاده‌هایی چون گلبدین، عطا، حامد گیلانی که بگذریم از نسل شرف‌باخته‌گان پلید واواکی، لطیف پدرام به چشم می‌خورد که یکی از علم‌برداران تجزیه افغانستان بوده، اگر از یک طرف به‌اصطلاح در برابر طالبان مزدور و حامیان پاکستانی‌اش پرچم سیاه و مندرس «فدرالیزم» را بلند نگه داشته، سر در آخور رژیم خون‌آشام ایران دارد، از طرف دیگر با حاتم‌بخشی یک روشنفکر خودفروخته آنسوی خط دیورند را به باداران پاکستانی‌اش می‌بخشد تا مستمری‌اش قطع نشود.

از میان چهره‌های متعفن و جانی فوق، به صفحه‌ی فیسبوک عطامحمد چور رفتم که با افتخار تصاویر اشتراکش در «ضیافت» رییس‌جمهور پاکستان را نشر کرده که با پیام‌های کوبنده هموطنان ما مواجه گشته است. گزیده‌ا‌ی از پیام‌ها را که بیانگر انزجار و نفرت مردم از گرگان جنگسالار است، انتخاب نموده و تقدیم خوانندگان سایت حزب همبستگی افغانستان می‌نمایم. البته در تعدادی از پیام‌ها دشنام‌های سختی به اینان داده شده که از آنها صرفنظر کردم.

Mansour Nawabiاینها همان سگهای دیروز هستند که به دستور پاکستان ایران و امریکا انگلیس وطن ویران کردن و میلیون‌ها جوان بیگناه به شهادت رساندن و حالا دوباره به کشور که حامی تروریزم میگفتند رفته پهلوی همدیگر نشسته و با قصه‌های دوران کشتار شان از همدیگر لذت میبرند. خداوند نیست و نابود تان کند. لعین‌های زمانه تف به چهره‌های کثیف تان.

Shafiqullah Kamawiشرم حیا ندارین، باز رفتی در آغوش بادارت.

Mohammad Noorzadنزد پدر کلانت رفته بودی از گذشته‌های تان یاد کردین و خندیدین.

Wahdat Qiamiلعنت به شما تکه داران. افسوس میکشم به احمقانی که در دور بر تان می‌رقصند. و به شما رهبر و یا کلان خطاب میکنند. لعنت به لوده‌ها که شما از ایشان استفاده میکنید.

تنفر مردم از کاسه‌لیسی عطا و همزادانش در برابر مقامات پاکستان

Hayat Moاصلا این نشست برای صلح نیست. پاکستان شماها را دعوت کرده تا دوباره شما را بیازماید که میتواند از شما استفاده ابزاری کند یا نه متاسفانه از قرار صحبتهای یکایک اشتراک کننده‌ها معلوم است که بلی پاکستان میتواند با پرداخت کمی پول دوباره هر کدام تانرا سوار شود ولی به انواع مختلف.

Sayed Samiullah Saddatایا این‌ها بنام وجدان، شرم، حیا و ناموس کدام چیزی را می‌شناسد!!؟؟؟.

Samim Qauomiگروهی از بی‌وجدان‌های که با نام و نان جهان کلان شدن باز دامن بادار خود را گرفتن. شرم باد.

Ashna Zazaiلعنت به تو بچه بیریش میرزا توتله.

M Isa Joyaسگ‌های ای اس ای بر وجدان شما کثافت‌ها لعنت.

Rooh Ullah Sahilلعنت بر شما جاسوسها شما غلام بودی و هستی مردم را به نام پشتون، تاجک و هزاره قتل عام کردی وطن فروشان.

Naqibullah Niaziدر بیرون از کشور یعنی پاکستان جایکه از آن بخاطر از بین بردن مردم خود و ویران کردن کشور تمویل شدید و دوباره به همانجا بخاطر همان سریال دنباله‌دار مامور شدید، شرم باد به همه شما انسان‌های پست.

Ahmad Javidخارج از کشور به خاطر فروش ناموس وطن، عزت و عفت رفته بودی انسان پست.

تنفر مردم از کاسه‌لیسی عطا و همزادانش در برابر مقامات پاکستان

Mirwais Aryanدوباره به پای جور به افغانستان بر نگردید، شما بگویید آمین...

Helalludin Helalبه عوض هر لقمه نان که برایتان میدهند جان صدها طفل و جوان و پیر ما را از شما میخواهند.

Anwar Faridهیچ شرم ندارید ازین نان کرده اگر چتلی خودتان را میخوردید خوب بود، بخاطر امرار حیات و پت نمودن دزدی‌های ملیون دالری تان دیگر چقدر پست و بی‌همت خواهید شد.

Nafisa Ghussعطا کاکا یادت است که گفته بودی حکمتیار را دوباره به غاریکه زندگی میکرد میفرستم و مردم فریب خورده چک چک میکردند و نعره تکبیر سر میدادند او مداری بدبخت حالی بوت‌هایش را پاک میکنی تو امثال تو که در پهلوی حکمتیار قرار دارید فروخته شده‌ها جاسوس‌ها عوام فریب‌ها مرگ برای همه شما مکروب‌ها بهتر است.

Sardar Elhamتا که میکروب ها از بین نرود مریض شفا نه می‌یابد، تا که شما میکروبهای جامعه افغانستان زنده هستید صلح و آرامی و رفاه به مردم مظلوم و عام وجود نخاد داشت، به امید که طیاره لعنتی سقوط کند تا این وطن مظلوم از شر شما میکروب های سرطانی خلاص شود .

Rafiullah Muzafariاو لوده بازی تان داده ریس جمهور چرکستان در اینجا دیده نمیشود شما را ریس جمهور هرا مندوی دعوت کرده بخاطر صرف طعام چون شما هم از اولادهای ناجایز انجا هستید به این خاطر برایتان در ضیافت شب این فهرست را دوباره داد تا ابا واجداد و مالیکین خود را فراموش نکنید.

Shafiq Wardakشرم تان باد پاکستان در برابر افغانستان چی ظلمی نکرد؟ وطن ما را تباه کرد شما غلام‌ها حلقه به گوش پاکستان امروز در پای پاکستان افتاده افسوس به حال شما افسوس به حال ملت خواب برده که هنوز هم پشته سر ابن غلامان را گرفته.

Hasib Stanikzaiشما کسانى هستين که اسلاميت و افغانيت را قبول نداريد پس چرا سګ وارى رفتين و به نمايندګى افغانستان صحبت ميکنيد شرم است به شما جهادى هاى لندغر.

Emal Mayarهمه وطن‌فروشان و غلامان اصلی و حلقه به‌گوش پاکستان باز با بادار خود یکجا شده برای ویرانی وطن شما ناموس فروشانی بیش نیستید.

تنفر مردم از کاسه‌لیسی عطا و همزادانش در برابر مقامات پاکستان

AmanKhan Mashaalاشتراک در ضیافت نی بلکه دوباره انداختن حلقه غلامی در گردنهای کثیف تان، چه انسانهای جاهل و کودن هستید در دهه۹۰ خو افغانستان را سرتان ویران و خراب کرد حال باز طرح‌های پاکستان را در کشور عملی میکنین. چوچه های ISI

Iraj Yamaچه بی‌شرمی، یعنی برای کسب قدرت و پول هیچ حد و مرزی نمیشناسید. تاریخ باز تکرار شد و باز هم دست تان به دامن پاکستان شد تا فهرست چور و چپاول را برایتان مهیا سازد، به پدر همو تخم تو بی‌ناموس لعنت و به تخم خاندان همو بی‌ناموس‌ها لعنت که نوکر تو اند.

Yasin Qazizadahاینگونه عکس‌ها خاطرات دوران جهاد را به یاد می‌آورد، دورانی که مجاهدین به دستور پاکستان، تمام زیرساخت‌های کشور را تخریب و تحت عنوان جهاد صدها هزار نفر را کشتند و به کشتن دادند و...

Abdullah Hashemiشما به غیر از کاسه لیسی بیگانه‌ها کدام کار دیگر هم دارید یا نی؟

تاج محمد کاکر هرویپس اون شعار مرگ گفتن‌ها بعلیه روس و پاکستان چی شد که ملت را وادار مینمودین؟

Mohammad Monir Khan Atharلعنت به آنانیکه شما کاسه لیسان را رهبر خود میدانند، به شما لعنت به این دلیل نفرستیدم چون شما خودتان لعنت هستید.

Parwiz Shamalاگر صلاحیت داشتم تمام شما را به مجرد رسیدن به کابل به دار میاویختم.

پارسا سرغیلانیزهرجانتان شود جنابان شماهمیشه جاروب دسترخوان بیگانه هارا قبول کردین. کاذیبان تاریخ

تنفر مردم از کاسه‌لیسی عطا و همزادانش در برابر مقامات پاکستان

M Arif Ihsass هههه خوش هستی نی؟ ګوزک انعده بادارهایت ګه مردار شده بود فاتحه خواندی؟ ههههه سوال میکنم خو جای ګوزت نسوزه 😂😂 شما بسیار وطنفروش هستند ۔ ګروه که به بادارهایتان همرایت رفته بود همه اش سری مادر شان سودا کده ۔ افسوس به حال شما ۔ خودت سر ای خاک قربانی نداده ای بچه ات د اردوی ملی ،پولیس ملی و امنیت ملی شهید نشده که از درد دل دیګه مردم خبر شوی ۔ ای بی وجدان ای غلام ابن غلام خودکشی برت بهتر است نه این زندګی امپراتور ههههه شنیدی یا نی؟

میرخیل وردک بخورید مودرگاو ھا، مزدوران و کاسہ لیسان پنجابی ھا. بعد از سہ دھہ چور سرمایہ ملی افغانستان و دالر ھای باد آوردہ امریکا کہ حال محروم شدہ اید رخ بطرف دیگ دال و چپاتی آی ایس آی پاکستان کردہ تا کہ با کسان کہ گاہ برادران ناراضی کرزی خطاب میشدن و گاہ مخالفان سیاسی، ولی ھمان طالب کہ سالہا انتحار کردن و امروز ھمسنگران جھاد و دوستان سیاسی شما گردید. ھمان طالب کہ انتحار کرد و نزد شما برادران ناراضی کرزی بود شما را مانند رقاصہ ھا در شہر ھای پاکستان میرقصانند و دقیقآ شما را در ھیرامندوی ھم میفروشند و من مطمئین ھستم کہ شما آنقدر شرف باختگانی ھستید کہ بخاطر مقصد تان کہ پول است ھر چیز را میپزیرید. و بخاطر کمائی قدرت در کاسہ دال پنجابی دوبارہ دست دراز کردین. ھمہ ملت مظلوم افغانستان میدانند کہ شما علاقہ مند آوردن صلح بہ کشور نیستید و مقصد شما ننہا در کاسہ ھای استخبارات منطقہ چریدن است تا پول کمائی کنید و بس. کجاست ھمان خایہ کشال ھای شروفساد کہ داد از جھاد و مقاومت میزدن و حال کرزی مانند بچہ بیریش خود آنہا را محفل بہ محفل استبارات در منطقہ چکر میدھد؟

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 141 نفر