داعش از شیوه تنظیمی مغزشویی کودکان سود می‌برد

داعش از شیوه تنظیمی مغزشویی کودکان سود می‌برد

به تاریخ ۳ سرطان ۱۳۹۵، بی‌بی‌سی فارسی گزارشی را به نشر رساند که حاکی از تلاش داعش برای آموزش کودکان با استفاده از خشونت و وحشت است. بر اساس این گزارش داعش با راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی روی موبایل،‌ قصد جلب کودکان را دارد که در آنها آگاهانه از تصاویر تانک و موشک و وسایل نظامی دیگر برای یاد دادن الفبا استفاده می‌شود.

برنامه‌های آموزشی داعش برای کودکان با استفاده از خشونت و وحشت
برنامه‌های آموزشی داعش برای کودکان با استفاده از خشونت و وحشت

نکته‌ای را نویسنده آگاهانه یا غیرآگانه از آن طفره رفته، تذکر پیشینه‌ رویدادهای مشابه است که به‌طور معمول در اخیر دیگر گزارش‌های بی‌بی‌سی دیده می‌شود. داعشی‌های امروز اگر با استفاده از تکنالوژی پیشرفته کودکان معصوم را ترغیب به قساوت می‌کنند، داعشی‌های دیروز افغانستان به کمک امریکا با روش‌‌های متفاوت عین هدف را دنبال می‌کردند.

در این زمینه روزنامه «واشنگتن پست»‌ به تاریخ ۳ حمل ۱۳۸۲ گزارشی را تحت عنوان «از امریکا با الفبای جهاد» به نشر رساند که در آن آمده:

«در بحبوبه‌ی جنگ سرد، ایالات متحده میلیون‌ها دالر را جهت فراهم‌ ساختن کتاب‌های درسی مکتب به شاگردان افغان به مصرف رساند که مملو از تصاویر خشونت‌آمیز و آموزه‌های نظامی اسلامی بودند. این شامل بخشی از تلاش پنهانی جهت قد علم ‌کردن مقاومت در برابر اشغال شوروی‌ بود.

این کتاب‌های مقدماتی که مملو از سخنان جهاد اند و تصاویر تفنگ، گلوله، عساکر و ماین در آن‌ها به نمایش گذاشته شده، از آن زمان بدینسو در خدمت نصاب اصلی نظام درسی افغانستان قرار گرفته اند. حتا طالبان از کتاب‌های منتشره امریکا استفاده نمودند، هرچند چهره‌ انسان‌ها را پاک کردند تا مطابق اصول سختگیرانه بنیادگرایی عمل کرده باشند.»

داعش از شیوه تنظیمی مغزشویی کودکان سود می‌برد
داعشی‌های امروز اگر با استفاده از تکنالوژی پیشرفته کودکان معصوم را ترغیب به قساوت می‌کنند، داعشی‌های دیروز افغانستان به کمک امریکا با روش‌‌های متفاوت عین هدف را دنبال می‌کردند.

در پاراگراف‌های بعدی اگرچه نویسنده به نقل از اسناد یو‌ایس‌اید اذعان می‌دارد که این نهاد فقط برنامه‌های سیکولار را تمویل می‌نماید ولی با وجود شکایت علیه آن در محکمه، پول ترتیب و نشر این کتاب‌ها را به عهده داشته است:

«این کتاب‌های درسی به دو زبان عمده افغانستان، دری و پشتو، در اوایل دهه ۱۹۸۰ با کمک مالی یو‌ایس‌اید از طریق "مرکز مطالعات افغانستان" پوهنتون نبراسکای امریکا به نشر رسیدند. از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴، نهاد مذکور ۵۱ میلیون دالر امریکایی را روی برنامه تعلیمی افغانستان توسط پوهنتون نامبرده، خرج نمود.

در آن هنگام اشغال شوروی، رهبران نظامی منطقوی در افغانستان در قاچاق کتاب‌ها به داخل کشور به ایالات متحده یاری رساندند. آنان تقاضا می‌نمودند که کتاب‌های درسی مقدماتی متون ضدشوروی داشته باشند. مقام‌های رسمی یو‌ایس‌اید می‌گویند که به کودکان آموختانده می‌شد تا حساب را به کمک تصاویر تانک‌، راکت و ماین یاد بگیرند. مقام‌های موصوف تصدیق می‌نمایند که در آن زمان مطابق منافع ایالات متحده بود که به نفرت علیه اشغالگران خارجی دامن زده شود.»

کودکان در صف تنظیم‌های بنیادگرای افغانستان
کودکان در صف تنظیم‌های بنیادگرای افغانستان

افزون بر آن، سایت انگلیسی الجزیره (۱۶ میزان ۱۳۹۳) در مصاحبه با پروفیسر دانا برد، نویسنده کتاب «مکاتب برای منازعه و صلح در افغانستان»، جزییات بیشتری را چنین برملا می‌سازد:

«یو‌ایس‌اید توضیح کتاب‌های درسی با محتوای نوشته‌شده توسط گروه‌های مجاهدین با حمایت ‌آی‌اس‌‌آی پاکستان و سی‌آی‌ای را در اردوگاه‌های مهاجران در پاکستان تمویل می‌نمود.

پروفیسر برد می‌گوید که منطق تلقین تفکر جنگی منحیث وظیفه دینی بر فرضیه "اهمیت آغاز از ابتدا" اتکا می‌نمود. در حالی ‌که برنامه ایالات متحده با سقوط دولت کمونیستی افغانستان به پایان رسید، اما کتاب‌های نشرشده‌‌ی شان بذری برای ده‌ها کتاب دیگر و نسخه‌های اصلاح‌شده گردیده است.

خانم برد توانسته است که چندین نقل کتاب‌های کهنه به زبان پشتو و نسخه اخیرا چاپ‌شده‌ی ۲۰۱۱ را در بازار شهر پشاور به دست بیاورد. او می‌گوید که طالبان تدریس همین کتاب‌ها را به کودکان توصیه می‌کنند.

اکثریت ۴۱ درس این کتاب خشونت زیر نام دین را می‌ستاید. در نسخه پشتو برای حرف "ت" یعنی "توپک" نوشته شده: "کاکایم تفنگ دارد. او با تفنگ جهاد می‌کند."»

آموزش وحشت در کتاب‌های درسی کودکان عربستان سعودی
آموزش وحشت در کتاب‌های درسی کودکان عربستان سعودی

تفکر و وحشت داعش یک‌شبه شکل نگرفته و ریشه‌ی عمیق در پرورش گذشته آنان دارد. سی‌آی‌ای و همپیمانانش تجربه خوبی را با به کار گرفتن نیروهای بنیادگرا در جنگ ضدروسی افغانستان کسب کرده‌اند و امروز با تغییر ظاهری از همان سربازان اجیر گذشته‌ شان سود می‌جویند.

اوج خشونت، تفکر ضدزن و تندروی در جامعه افغانستان طی سی سال گذشته، با این کتب جهادی تمویل‌شده سی.آی.ای رابطه مستقیم دارد که با جاگزین کردن آن با سیستم آموزش علمی و مبتنی بر اصول انسانی، می‌توان نسل‌های آینده را با اصول و تربیت پیشرو و مترقی پرورش داد.

مطالب مرتبط:
«اصول اخلاقی»‌ ضدانسانی‌ای که محیی‌الدین مهدی‌ها مبلغ آن بودند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 247 نفر