«مکتب قاره امریکا»، آموزشگاه دیکتاتورها و جانیان

«مکتب قاره امریکا»، آموزشگاه دیکتاتورها و جانیان

«کم سراغ داریم کودتا یا نقض حقوق بشری را که در چهل سال گذشته در امریکای لاتين رخ داده و فارغ‌التحصيلان مرکز آموزش نظامی قاره‌ امریکا در آن نقش نداشته باشند.»

روزنامه «لاس‌انجلس تایمز»، ٣ اپریل ١٩٩٥

«مکتب قاره امریکا» مرکزی به خاطر تربیت دیکتاتورها جهت سرکوب جنبش‌های ملی و مترقی در امریکای لاتین است که به وسیله وزارت دفاع امریکا در سال ١٩٤٦ در «فورت گولیک» پاناما تاسیس و در سال ١٩٨٤ به ایالت جورجیای امریکا منتقل شد. پس از جنگ دوم جهانی ایده استقلال‌خواهی میان ملت‌های تحت ستم به سرعت پخش شد و ملت‌های امریکای لاتین که سال‌ها تحت استعمار امریکا و فرانسه و اسپانیا قرار داشتند متحدانه برای کسب استقلال برخاستند.

کاخ سفید از ترس نفوذ «افکار کمونیستی» به داخل امریکا، این مکتب را تاسیس نمود تا دیکتاتورهای نظامی را تحت تربیت قرار داده انواع شکنجه‌ دادن‌های فزیکی و روحی را به آنان آموزش دهد. کسانی‌که در این مکتب مشغول آموختن بودند در کنار تکنیک‌های نظامی، شستشوی مغزی داده می‌شدند. کودتا های امریکایی در اکثر کشورها برای برانداختن دولت‌های ملی به وسیله آنانی صورت می‌گرفت که از این مکتب فارغ شده اند. این تربیت‌یافتگان بدون استثنا در کارنامه شان ددمنشی و جنایاتی چون قتل‌عام، تجاوز جنسی، شکنجه‌های جسمی و روحی... را ثبت دارند که به همین دلیل سازمان‌های ضد جنگ و مترقی این مرکز را «مکتب تروریستان»، «مکتب وحشت»، «مکتب کودتا» و غیره نام داده اند.

پوسترهایی برای معرفی چند تن از تربیت‌یافتگان آدمکش امریکای لاتین که توسط نهاد «دیده‌بان مکتب قاره امریکا» انتشار یافته اند.
پوسترهایی برای معرفی چند تن از تربیت‌یافتگان آدمکش امریکای لاتین که توسط نهاد «دیده‌بان مکتب قاره امریکا» انتشار یافته اند.

براساس گزارش سال ٢٠٠١ «خدمات تحقیقی کنگره» این مکتب از سال ١٩٤٦ الی ٢٠٠١ حدود ٦٥٠٠٠ افسر و قومندان نظامی امریکای لاتین را آموزش داده است. تمامی فارغان به جنایات جنگی متهم اند. شماری از دیکتاتورهایی که از این مکتب فارغ شده و تصاویر شان در «تالار مشاهیر» آن مکتب جا دارند قرار ذیل اند:

مانوئل نوریگا دیکتاتور نظامی پاناما
خورخه رافائل ویدلا دیکتاتور نظامی ارجنتاین
روبرتو ادواردو ویولا و فورتوناتو اعضای دولت نظامی ارجنتاین
مانوئل کنترراس رییس پولیس مخفی دولت پینوشه از شیلی
هوگو برانزر از بولیوی
ولادیمیرو مونتیسینوس رییس امنیت ملی پیرو
افرین ریوس مونت از گواتیمالا
روبرتو دی‌ابوسین رهبر گروه‌های مرگ السلوادور
خوان لوپز اورتیز جنرال مکسیکویی مسئول کشتار زاپاتیست‌ها

اینان در کشورهای شان روشنفکران، معلمان، کارگران مترقی و معترض، رهبران اتحادیه‌های کارگری و خلاصه عناصر مترقی را زیر نام «چپ» و «کمونیست» شکنجه و به قتل می‌رساندند.

در اینجا کوتاه به چند نمونه از جنایات درندگانی که از «مکتب قاره امریکا» فارغ شده اند می‌پردازم:

قتل‌عام ١١ دسامبر ١٩٨١ در قریه «المازوته»
قتل‌عام ١١ دسامبر ١٩٨١ در قریه «المازوته»

السلوادور: قتل‌عام ١١ دسامبر ١٩٨١ در قریه «المازوته». این قتل‌عام بعدها به همین نام شهریافت. گفته می‌شود تمامی باشندگان این قریه دهقانان و کارگران بودند که در وضع بسیار بد زندگی می‌کردند و برای حقوق شان مبارزه می‌کردند. دولت دست‌نشانده امریکا از ترس قدرت‌گرفتن و کشیده شدن شورش گرسنگان به مناطق دیگر به هراس افتید و به نام «چپ» آنان را قتل‌عام کردند. مسئول این کشتار روبرتو دی‌ابوسین فارغ‌التحصیل «مکتب قاره امریکا» بود. او و تعدادی دیگر افسران هم‌جنسش ٩٠٠ نفر زن و مرد و پیر و جوان را در آن شب قتل‌عام نمودند.

از میان ١٢ افسری که مسوول این کشتار شناخته شدند ١٠ تن آنان از «مکتب قاره امریکا» فارغ گردیده بودند.

یک زن السلوادور که نه می‌خواهد نامش گرفته شود در مستند «مکتب قاره امریکا: مکتب تروریستان» می‌گوید: «من یک زن بی‌سواد هستم ولی همین قدر می‌دانم که هدف از کمک نظامی امریکا ویران کردن امریکای لاتین است. ما دیگر نیاز به کمک‌های نظامی شما نداریم. بروید به مردم نیازمند خود کمک کنید.

گروهی از درندگان «کانترا» که جهت سرکوب ساندنیست‌ها توسط دولت امریکا ساخته شد
گروهی از درندگان «کانترا» که جهت سرکوب ساندنیست‌ها توسط دولت امریکا ساخته شد

نیکاراگوئه: در زمان دیکتاتوری «سموزا»، دولت امریکا بخاطر سرکوب جنبش ساندنیست‌ها چهارهزار نفر از پولیس ملی آن کشور را آموزش داد که بعدها به نام «کنترا» شهرت یافتند. این جانیان هر آنکسی را که با ساندنیست‌ها رابطه فامیلی داشتند از بین بردند. آنان در مدت کوتاه بیش از پنجاه‌هزار تن را به نام «کمونیست» و «شورشی» کشتند.

جنایات ریوس مونت، دست‌نشانده امریکا در گواتیمالا
جنایات ریوس مونت، دست‌نشانده امریکا در گواتیمالا

گواتیمالا: جنرال ویکتور گرامو از برجسته‌ترین سخنرانان فارغ ١٩٩١ «مکتب قاره امریکا» بود. او تمامی قتل‌عام‌های گواتیمالا را طرح‌ریزی می‌کرد و در مطبوعات آنرا قانونی جلوه می‌داد. گروپ حقوق بشر او را عامل کشتار دوصدهزار زن و مرد شناخت.

هندوراس: پولیکارپو پاز گراسیا فارغ‌التحصیل سال ١٩٥٩ از «مکتب قاره امریکا». او از سال ١٩٨٠ الی ١٩٨٢ رییس دولت هندوراس بود که در قتل‌عام و شکنجه و بدرفتاری با مردم دست باز داشت. در همین زمان او یک‌جا با سی.آی.ای در قلع و قمع چپی‌ها نقش برجسته داشت.

پس از اعتراضات گسترده سازمان‌های ضد جنگ در امریکا، دولت جنایت‌پرور آن کشور به ظاهر این مکتب را بست و نام آنرا به «انستیتوت همکاری امنیتی نیم‌قاره غربی» تغییر داد اما به شکل گذشته پرورش جنایتکارترین دیکتاتورها و آدم‌کشان در آن ادامه دارد. سنای امریکا برای سال ٢٠١٥ بودجه این نهاد را چهار میلیارد دالر تصویب نمود.

مکتب قاره امریکا را متوقف کنید
مکتب قاره امریکا را متوقف کنید

در سال ١٩٩٠ نهاد غیر دولتی به نام «دیده‌بان مکتب قاره امریکا» توسط شماری از افراد آزادیخواه تشکیل شد و همه ساله در ماه نوامبر جلو این مکتب در تقبیح قتل‌عام السلوادور تجمع می‌کنند. این نهاد دیتابیسی دارد که فارغان این مکتب و جنایات آنان را مستندسازی می‌کند.

دولت امریکا بخاطر جلوگیری از اعتراضات گسترده مردم حال به جای دعوت محصلان به کشور خودشان در فراوان کشورهای جهان مراکز آموزشی راه اندازی نموده که در آن افراد جانی و آدمکش را تحت تربیت گرفته و بر آنان منحیث نوکرانش سرمایه‌گذاری می‌کند. تا زمانیکه سیستم استعماری در امریکا پابرجاست، حاکمان آنجا بخاطر ثروت‌اندوزی حاضرند میلیون‌ها انسان را قربانی کنند و کشورهای را یکی پی دیگری به خاک و خون کشند. یگانه راه بیرون رفت از این وضعیت اتحاد و یکپارچگی مردم پابرهنه جهان است تا در مقابل این کشور تروریست‌پرور مقاومت نموده دست های خونین آنرا از سرنوشت خود کوتاه نمایند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 92 نفر