پشتیبانی شورای قومی دره‌نور از تظاهرات حزب همبستگی

letter from khewa

هیت محترم رهبری و اعضای فدا‌کار حزب همبستگی افغانستان!

بدین وسیله از تظاهرات اخیرتان در رابطه با محکوم کردن ٧ و ٨ ثور که در کابل برگزار شده بود شورای قومی دره نور شیوه پشتیبانی کامل نموده و موفقیت های مزید شما را در امر مبارزه برحق تان خواهان است.

شورای قومی دره‌نور ولسوالی شیوه که یک نهاد مدنی می‌باشد معتقد است که ٢٨ اسد روز استقلال افغانستان می باشد، یکعده خاینین ملی میخواهند که این روز تاریخی را از جنتری حذف نموده عوض آن ٨ ثور را نصب نمایند که این آرمان خود را به گور خواهند برد.

در امر مبارزه برحق تان موفق باشید

٢٠ جوزا ١٣٩١ (۱۹ جون ۲۰۱۲)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 110 نفر