بلقیس روشن: «کشته‌شدن داکتر ناکامورا و پنج هموطن دیگر مان را محکوم می‌کنیم!»


بلقیس روشن: «کشته‌شدن داکتر ناکامورا و پنج هموطن دیگر مان را محکوم می‌کنیم!»

با امتنان فراوان از خانم بلقیس روشن که دعوت «حزب همبستگی افغانستان» جهت اشتراک در راهپیمایی این حزب در تقبیح قتل داکتر ناکامورا و پنج همکار افغان‌اش را پذیرفتند. اینک متن سخنرانی وی را با تغییر اندک از زبان گفتاری به نوشتاری به نشر می‌رسانیم:

سلام عرض می‌کنم خدمت دوستانی که امروز این تظاهرات را به راه انداخته‌اند!

من، به‌حیث نماینده مردم افغانستان، وقتی خبر شدم که «حزب همبستگی افغانستان» بهخاطر محکوم‌کردن قتل داکتر ناکامورا راهپیمایی‌ای را به راه انداخته‌اند، فردی که از خارج به افغانستان آمده و واقعا برای مردم افغانستان کار می‌کرد و بیش از سی سال عمر خود را در اینجا گذشتانده بود و دیدیم که دشت‌های گمبیری را سرسبز ساخته، آبی که مفت و ارزان به خاک پاکستان می‌ریخت را دور داده و برای منافع افغانستان کار می‌کرد، بنابر این در این گردهمایی شرکت کردم تا مردم افغانستان بدانند که در مقابل کسانی خاموش نمی‌باشم که در این حکومت پوشالی و حکومت ع و غ فقط برای منافع شخصی خود و برای منافع کشورهایی که آنان را تمویل میکنند و در اینجا بر قدرت نگه‌می‌دارند -مخصوصا دولت پاکستان و آی‌اس‌آی. امروز اکثریت اینان در حکومت و یا در هر سه قوه جابهجا هستند، به‌نحوی برای آن‌ها خدمت کرده‌اند و دست شان در جنایات افغانستان آلوده به خون است.

کشته‌شدن داکتر ناکامورا و پنج هموطن دیگر مان را محکوم می‌کنیم! دولت افغانستان، این را یکبار دیگر ثابت ساخت که از نیروی‌های امنیتی افغانستان، از آن سربازی که به‌خاطر لقمه نانی برای فامیل خود در رجال برجسته و در بخش‌های مختلف وزارت داخله و دیگر بخش‌ها کار می‌کند، فقط در خدمت جنایتکاران استفاده می‌کند که از نام مردم افغانستان سوءاستفاده کرده مردم افغانستان را منحیث یک پروژه به کشورهای که که در راس شان امریکا باشد، فروخته‌اند.

امیدوار استم که احزاب واقعی دیگری اگر در افغانستان حضور داشته باشند، صدای خویش را بلند کرده و از این تسلیم‌طلبی بیرون آمده و از حقوق مردم افغانستان دفاع کنند.

از آن خارجیانی که از جان و دل برای مردم افغانستان کار می‌کنند، تشکر می‌کنیم. مردم ما با واکنش‌های شان برضد قتل داکتر ناکامورا ثابت ساختند که مردم افغانستان اگاهی دارند، خوب را از بد تشخیص می‌توانند و می‌فهمند که کی‌ها برای شان واقعا کار می‌کنند.‌

ما با ملت هیچ کشوری مشکل نداریم. این دولت‌های شان اند که با سیاست های غلط خود، ابتدا مردم خود را فریب می‌دهند و بعد مردم افغانستان را. این کشورها از خون ما در جهت منافع و رقابت‌هایی که با کشورهای دیگر دارند، استفاده می‌کنند.

مردم ما نباید خاموش بنشینند، در غیر آن هم خود شان و هم نیرو امنیتی، بخصوص آن سربازانی که در صف اول جنگ ایستاده‌اند همیشه قربانی خواهند بود. عراق هم مثل افغانستان اشغال است. باید از آنان (مردم عراق) بیاموزیم که در مقابل زورمندان و دشمنان فقط و فقط ایستاد‌گی کنیم اتحاد داشته و مقاومت کنیم. در غیر آن، ما آن ملت باافتخار و غیوری که در سابق بوده و در دنیا نام داشتیم، نخواهیم بود. ما را پامال خواهند کرد و به‌عنوان یک ملت نااگاه و به صفت مردمان جنگ‌طلب در سطح دنیا معرفی می کنند. بناً می‌گویم: زنده‌باد اتحاد ملت‌های سرتاسر دنیا علیه ظالمان و حاکمان کشورهای شان!

ما خون هیچ هموطن خود را نمی‌بخشیم و همچنان آن خارجیانی که -بدون جاسوسی- به‌خاطر خاک و ملت ما خدمت می‌کنند را نمی‌بخشیم. و در مقابل دشمنان شان که چه در خارج و چه در داخل کشور باشند، ایستادگی کرده و با مردم و هر آن حزب دیگری همچو «حزب همبستگی افغانستان» که در صف مردم شان ایستاده هستند و عملا بدون کدام سازش در مقابل این گونه جنایات و دشمنان ایستاده هستند، اتحاد می‌کنیم. و باید مانند «حزب همبستگی افغانستان» در مقابل آی‌اس‌آی ایستاده و بگوییم که ما مردم افغانستان هستیم، ما آن جنایتکاران و تنظیم‌های هفت‌گانه که شما به‌مثابه نوکران خود تربیه کرده‌ و امروز از شان استفاده می‌کنید، ما از آن جمع نیستیم! امروز نه فردا، بالاخره مردم این خاک ایستاده شده و این اگاهی را کسب کرده و از حق خود دفاع خواهند کرد. بازهم می‌گویم که ما با ملت پاکستان هیچ مشکلی نداریم بلکه با دولت فاشیست و ظالم پاکستان مشکل داشته و هیچ‌گاه سازش نکرده و سر خم نخواهیم کرد!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 113 نفر