ویدیوی گردهمایی اعتراضی حزب همبستگی برضد معاهده ننگین با گلبدین راکتیار

‎‎گردهمایی اعتراضی حزب همبستگی برضد معاهده ننگین با گلبدین راکتیار

اول میزان ۱۳۹۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶): شماری از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» و شهروندان کابل گردهمایی‌ای را علیه معاهده «صلح» با گلبدین خونخوار برگزار کردند. اشتراک کنندگان شعار سر دادند که گلبدین و شرکای جرمش را هرگز نخواهند بخشید و آمدن او جز کاملتر ساختن حلقه‌ی جنایتکاران در دولت چیزی نخواهد بود. حزب همبستگی صلح واقعی را تنها در محاکمه و طرد جنایتکاران می‌داند و در گذشته نیز بارها علیه جنگسالاران تنظیمی‌ صدا بلند نموده است.

سیلی غفار، سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» طی سخنرانی‌اش در این گردهمایی تفاهمنامه «صلح» با گلبدین را برنامه پس پرده امریکا خواند:

«باید بدانیم که آوردن گلبدین، این چهره منفور، خاین، خونخوار و لاشه گندیده، برنامه پس‌پرده امریکاست. در طی ۴۰ سال گذشته این دست پرورده پاکستان، بهترین نوکر سی‌آی‌ای بوده و حال هم امریکا برای پیشبرد سیاست‌های استعماری‌اش نیرویی خاین‌تر و مزدورتر از حزب اسلامی نمی‌تواند سراغ نماید. امریکا با در آغوش گرفتن این حزب جلاد‌پیشه، آخرین استفاده را از آنان علیه ملت ما می‌کند... این حزب اگر تا حال ظاهراً غیر قانونی ستم روا می‌داشت بعد از این مثل سایر جنگسالاران، قانونی به ستمگری‌هایش ادامه خواهد داد.»

در جریان گردهمایی، شماری از اعضای حزب اسلامی خواستند تا جلو تظاهرات را بگیرند، آنان مردم را تهدید می‌کردند. اما اعضای حزب و نیرو‌های امنیتی جلو شان را گرفتند.

در اخیر تجمع اعتراضی، سیلی غفار گفت:

«هرگونه معامله با راکتیار و سایر جنایتکاران خیانت به مردم ما و زیر پا کردن ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشریست. صلح با قربانی کردن عدالت هیچگاهی دست یافتنی نیست. همانگونه که بخشیدن و نصب جنایتکاران و غداران در پست‌های دولتی طی ۱۵ سال گذشته افغانستان را به سلاخ‌خانه و فسادکده بدل ساخت، پیوستن گلبدین خونخوار وطن ما را سوگوارتر و ویران‌تر خواهد کرد.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر