گردهمایی «حزب همبستگی» به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان


دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر


۳ قوس ۱۳۹۶ – کابل: جمعی از اعضا و هواداران حزب همبستگی به‌مناسبت «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» گردهمایی اعتراضی‌ای را در تقبیح جنایات و ستم‌های روزافزون بر زنان برگزار نمودند. در این گردهمایی که عمدتا زنان اشتراک ورزیده بودند، پلاکارت‌هایی حاوی تصاویر زنان قربانی در کشور به‌مثل فرخنده، رخشانه، تبسم و زهرا خاوری را افراشته و خواهان محاکمه عاملان این جنایات شدند.

در یکی از این پلاکارت‌ها نوشته شده بود: «زهرا جان، به‌جای خودکشی کاش ریشه نگونبختی‌های زنان افغان را آتش می‌زدی!» و در دیگری هم «زنجیرهای اسارت را زنان خود فقط با مبارزه و ایستادگی شان می‌توانند درهم شکنند!».

پس از سر دادن شعار برضد جانیان ستمگر بر زنان که اغلب در کرسی‌های دولتی و پارلمان لمیده‌اند، خانم سیلی غفار به نمایندگی از «حزب همبستگی» گفت:

«شاید در هیچ نقطه‌ای از جهان به اندازه افغانستان در سطح حرف از "آزادی زنان" و "رفع خشونت علیه زنان" و دیگر شعارهای دلپسند سخن به میان نیامده باشد. بخصوص طی یک‌ونیم‌ دهه تجاوز امریکا و نصب غلامانش، زن افغان متاعی برای نمایشات مسخره و عوامفریبی‌های خاینانه اشغالگران و دست‌نشاندگانش گردید تا با آن واقعیت ارتجاعی، ستم‌کارانه و پلید شانرا بپوشانند. سربرآوردن سمارق‌وار صدها انجیوی به‌اصطلاح «مدافع حقوق زن» و فندهای میلیون دالری زیر این نام، همه تلاش‌های امریکا و غرب برای پوشانیدن ماهیت واقعی جنگ جنایتکارانه شان در کشور ما بود تا وانمود سازند که نه برای چپاول افغانستان بلکه برای بهبود زندگی زنانش به اینجا لشکرکشی کرده‌اند.»

در پایان برنامه، گروه تیاتر جوانان حزب همبستگی وضعیت هولناک زنان افغانستان را طی سال‌های پرملال اخیر با نمایشی به تصویر کشیدند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 119 نفر