ساخت منار یادبود شهدای یکاولنگ در ویران‌سرای بودا

ساخت منار یادبود شهدای یکاولنگ در ویران‌سرای بودا

چندی قبل مسافرتی داشتم به ولایت بامیان؛ ولایتی که فقر و سیه‌بختی مردمش از هر سو تیرک می‌زند اما گوش و چشم حاکمانش سالهاست کر و کور است و فقط از امنیت نسبی آن هنگامیکه سودآور به حال سردمداران قدرت باشد با طمطراق سخن می‌رانند و بس.

در کنار آن همه بدبختی‌های جاری؛ جای اندک مسرت است؛ «حزب همبستگی افغانستان» که من آن را تنها از طریق مظاهرات آن در کابل و ویب‌سایتش می‌شناختم، مناری را در یکی از ولسوالی‌های دورافتاده بامیان به یاری بازماندگان قتل‌عام بی‌دفاعان یکاولنگ به بلندای یک تپه اعمار نموده است که برای شخص من دلالت بر پویا بودن و مردمی بودن این حزب می‌کند و برای تاریخ معاصر افغانستان و فرزندان آینده کشور که در پی محاکمه جنایتکاران جنگی اند گوشه‌ای از جبر و جنایت را ثبت و تثبیت می‌نماید.

از مطلب دور نروم؛ منار ماندگار شهدای یکاولنگ در حاشیه بازار ولسوالی یکاولنگ با بلندی حدود ۸ متر و محیط تقریبا ۲۰۰متر در دست ساخت است و کارهای بزرگ این منار که شامل ساخت خود منار؛ سنگ‌کاری محوطه و هموار سازی تپه و غیره می‌باشد آماده گردیده و اینک فقط مرحله دیزاین و نام‌نویسی لیست شهدا در دیوارهای اطراف آن باقی است.

ساخت منار یادبود شهدای یکاولنگ در ویران‌سرای بودا

یکی از دست‌اندرکاران محلی که در آنجا حضور داشت گفت: «کار منار یاد‌بود شهدای یکاولنگ در مرحله دیزاین خود رسیده است و در اثر نبود پول کافی منتظر مانده‌ایم تا دوستان حزب همبستگی و اقارب شهدا اعانه جمع‌آوری نمایند و ما خشت اختتام را در پای منار بگذاریم.»

خانمی که شوهرش نیز مشمول شهدای این فاجعه هولناک به دست طالبان ددمنش است در لابلای سخنانش ابراز کرد: «ما بازماندگان امیدواریم نزدهم جدی سال جاری را که روز بزرگداشت شهادت ۳۶۷ تن از شهدای مظلوم این دیار است در کنار این منار برگزار نماییم.»

ساخت منار یادبود شهدای یکاولنگ در ویران‌سرای بودا

من به «حزب همبستگی افغانستان» شادباش می‌گویم و خرسندم که موفق شده است در اوضاع و احوال کنونی که انجیوها با خورد و بردهای کلان برای خود و ساخت بناهای سست، تربیت و روحیه اتکا به بازوی مردم را از میان برده، با کار ساخت منار درس عملی اتکا به نیروی مردم را به آزمایش و آموزش گرفته و توانسته با جمع‌آوری اعانه و بسیج بازماندگان؛ مردم را متوجه توانایی‌های لازوال شان گردانند.

ویرانی بودا؛ آتش زدن خانه‌ها و مزارع و قتل‌عام مردم بیدفاع ولسوالی یکاولنگ طی یک دسیسه خاینانه توسط طالبان خونریز گوشه‌های زخمی و مکدر حافظه تاریخ و مردم ماست که تا هنگام محاکمه جنایتکاران هرگز بخشیده و فراموش نخواهد شد. برای عبور از گذشته پر جنگ و کشتار و درس به فردای بهتر، ساخت این گونه بناها، ارزش بس بزرگی را به یادگار می‌ماند.

ساخت منار یادبود شهدای یکاولنگ در ویران‌سرای بودا

از گردانندگان فرهنگی حزب همبستگی خواهشمندم تا اگر ممکن باشد گزارش کوچک مرا همراه با تصاویر از جریان ساخت منار یکجا در صفحه وزین سایت شان به نشر برسانند و این بار من بجای آنان دست تمامی هموطنان دردمند خویش را که در راستای کمک برای ساخت منار یاری می‌رسانند قبل از قبل صمیمانه می‌فشارم و منتظر مساعدت شان هستم. در ضمن از نیروهای آزادیخواه و ضد اشغال و بنیادگرایی بدین وسیله می‌طلبم تا از پراکندگی دوری گزینند و در راه آزادی و سعادت مردم واقعا اگر گام برمی‌دارند به صف «حزب همبستگی» که دارای برنامه و عمل پیشرو و انسانی‌ست، با تمام توان بپیوندند.

به امید افغانستان آزاد و آباد!


سنگ بنای منار یادبود شهدای قتل‌عام یکاولنگ گذاشته شد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 46 نفر