افغانستان آزاد با طرد اشغالگران و حامیان وطنی شان تجسم واقعی می‌باید و بس!

جنایات امریکا در افغانستان

دوازده سال از تجاوز خونبار امریکا و متحدان ناتویش زیر پرچم «مبارزه با تروریزم»، «حقوق بشر»، «بازسازی»، «آزادی» و... به وطن ما گذشت. در این جریان نصیب ملت دربند تقویت بی‌حد دشمنان رنگارنگ با پشتاره‌ای از مصائب گوناگون شد و آن سرجنایتکارانی را که سالها قبل مردم ما طرد نموده بودند با عبا و قبا «تجدد» بار دیگر بر گرده های زخمی ملت تحمیل کردند.

در چنین اوضاع و احوالی که همه چیز بر وفق مراد اشغالگران طرح ریزی می‌شوند، دست‌نشانده ترین و فاسدترین دولت تاریخ در وطن ما حاکمیت دارد و بوی گند تجاوز، جنایت، فساد، خونریزی، ناامنی و مزدورمنشی از هر سو بالاست، داد زدن از «دولت مستقل» و «پیمان استراتیژیک به اراده افغانها» حرف پوچ و بیهوده‌ است و از اسارت و بندگی عمیقتر ملت خبر می‌دهد.

مردم ما که سالهاست طمع تلخ تجاوز و مداخلات پی در پی را در زیر ساطور بنیادگرایان هار و رژیم آدمخوار خلقی-پرچمی با گوشت و استخوان حس کرده اند، اینک نیز با تجربه دریافته اند که امپریالیزم جهانخوار امریکا نه فرشته نجات است و نه ملنگ خیراندیش، این ابرقدرت زورگو جهت تحقق اهداف استراتیژیک و سود طلبانه‌اش جمعی از افغانهای وجدان‌باخته را به خدمت گرفته در کشور ما ترکتازی دارد. تجاوز امریکا و ناتو راه را برای مداخلات وسیع و جنایتکارانه رژیم های مستبد ایران و پاکستان نیز بصورت بیسابقه‌ای مساعد ساخته است. بنا آنانیکه با حضور نامشروع متجاوزان امریکایی به ثروتمندان افسانوی مبدل شده و از این رهگذر مست و فربه اند با هیاهوی خروج نیروهای اشغالگر در٢٠١٤ که فریب دیگری بیش نیست دست و پاچه شده خود را یتیم احساس می‌کنند و سخت در تقلا اند تا آخرین برگ فروش مادر وطن را نیز که ادامه سند قبلی است به لیلام گذارند. ولی اکثریت خاموش ملت هنگامی از شر این هیولای مرگ و جراثیم کشنده رهایی خواهند یافت که با وحدت سراسری و خیزش همگانی بر گرد یک تشکل آگاه بسیج شده، بساط جنایت و خیانت اینان را آتش زده و به زباله دان تاریخ سپارند.

هموطن!

بارها گفته‌ایم و تاکید می‌کنیم تا زمانیکه وطن ما استقلالش را بدست نیاورده و تمامی جنایتکاران سه دهه به میز محاکمه کشانیده نشوند مردم ما روی رفاه و سعادت را نخواهند دید. آدمخواران دیروزی که از کله منار می‌ساختند اینک همچو قهرمانان به میدان آمده و با تفکر قرون وسطایی برای غصب قدرت سیاسی افغانستان «ائتلاف» می‌سازند و چانه می‌زنند. اعلام اسامی نامزدان انتخابات به اصطلاح آزاد ریاست جمهوری با ارائه کاندیدان و معاونین شان معجون عجیب و غریبی به نام قوم و قبیله ساخته که تعفنش این روزها فضا را آلوده نموده است. اگر افشاگر این چهره های بویناک نشویم و به سلطه خونین شان سرخم کنیم، به خون شهدا توهین روا داشته‌ایم. بیشتر ازین نباید به این استفراغ شدگان متعفن تاریخ که اینک خرامان خرامان به سوی مضحکه‌ای به نام انتخابات رهسپار اند اجازه داد تا به سرنوشت فردای فرزندان مان معامله گری نمایند.

تا هنگامیکه امریکا و متحدانش به یاری سرسپردگان داخلی شان بر سرنوشت ملت سوار اند «مبارزه با تروریزم»، «انتخابات آزاد»، «حقوق زن»، «دموکراسی»، «محو فساد و مواد مخدر» و سایر شعارهای زیبا اما میان‌تهی که از سوی دولت پوشالی،‌ رسانه های وابسته و روشنفکران خود فروخته در گوشها شب و روز پف می‌شوند دروغ محض بوده زمینه را برای رشد و شرکت بنیادگرایی و طالبانیزم مساعد ساخته و حلقه اسارت افغانستان را تنگتر می‌سازد. در خرک و درک فعلی، مردم ما ابدا به این خواستها نرسیده برعکس با فجایع بیشتری مواجه خواهند شد.

حزب همبستگی افغانستان که خواهان خروج بی‌قید و شرط تمامی نیروهای اشغالگر و کوتاه شدن دست مداخله گران منطقوی و نوکرانش از وطن ما می‌باشد بار دیگر ندا سر می‌دهد که افغانستان دربند زمانی به سوی شکوه و ترقی گامزن خواهد شد که به استقلال و آزادی واقعی دست یابد و فارغ از گند بنیادگرایی و مداخله گران دارای یک حکومت متمرکز دموکراتیک مبنی بر اراده و خواست مردمش باشد. استقلال و آزادی هرگز از جانب بیگانگان هدیه داده نخواهد شد و باید مثل نیاکان ما به قیمت خون و عرق شان آنرا به چنگ آوریم، آنانیکه دست دعا بسوی اشغالگران و ادامه حضور نظامی شان بلند می‌کنند، فروخته شدگان وجدان باخته‌ای اند که شایسته نفرین ابدی می‌باشند.

حزب همبستگی افغانستان صمیمانه دست وحدت به سوی تمامی نیروها و عناصر مدعی مبارزه علیه اشغالگران و ایادی ناپاک شان دراز کرده آگاهانه آنان را به مبارزه عملی در راه کسب استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌طلبد. ما باید با کنار گذاشتن اختلافات ثانوی برای نجات وطن و مردم ما از دست اشغالگران خارجی و خاینان داخلی متحد شده مبارزه کنیم چون جز این راه دیگری وجود ندارد.

بدون کسب استقلال وطن ما از فاجعه جاری رهایی نخواهد یافت!
نه امریکا، نه طالبان، نه سایر جنایتکاران، قدرت بدست مردم!

حزب همسبتگی افغانستان

١٥میزان ١٣٩٢(٧ اکتوبر ٢٠١٣) - کابل


جنایات امریکا در افغانستان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 221 نفر