با اتحاد و مبارزه به کشتار مردم بیدفاع هزاره پایان دهیم!

قتل عام هزاره ها در کویته

سالهاست وحشت و بربریت بنیادگرایی از مردم عام افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، فلسطین و سایر کشورهای اسلامی به شکل فاجعه بار و گروهی قربانی می‌گیرد و دسته دسته محروم ترین و درددیده ترین اقشار جامعه را به کام نیستی می‌کشد. قتل عام سازمان یافته و وسیع مردم مظلوم هزاره در شهر کویته پاکستان زیر نام «اهل تشیع» طی سالهای گذشته از دلخراش‌ترین این کشتارها به شمار می‌رود که تا حال صدها تن بصورت فجیع طعمه آن شده اند.

آخرین حادثه تکاندهنده که قلب هر انسان باوجدان را پردرد می‌سازد حادثه تروریستی در مارکیت میوه فروشی (علی تاون) کویته پاکستان بود که منجر به شهادت حدود نود تن و جراحت بیش از٢٠٠ تن از زنان، کودکان و کارگران معصوم هزاره و همدیاران مهاجر ما شد.

مسوولیت این فاجعه را «لشکر جنگوی» بدوش گرفته است که از گروههای جهالت پیشه و فاشیست بنیادگراست. صدها قتل مرموز که به «نسل کشی هزارگان» مسما گردیده کار این گروه حیوانی می‌باشد. تروریست های این باند با حمله انتحاری در مراد خانی کابل سال گذشته جان صدها هموطن بیدفاع ما را در جریان مراسم عاشورا گرفتند. «لشکر جنگوی» و شرکای جرمش چون «سپاه صحابه»، «جیش محمدی»، «لشکر طیبه» و ... دسته های آدمخوار و قرون وسطایی اند که از جانب اخوان‌بین‌المللی و سلفی ها و وهابی های عربستان پول سرشار بدست می‌آورند. اینان اقلیت هزاره کویته را آسانترین هدف دانسته پیاپی آنان را مورد حملات ضدانسانی شان قرار می‌دهند. با آنکه ددمنشی این باندهای وحشی روشن است اما رهبران اینان آزادانه در پاکستان فعالیت دارند و دولت و استخبارات ننگین آنکشور بر فعالیت های خرابکارانه‌ی این دست پروده های شان چشم می‌بندند.

گروه های آدمکش بنیادگرا زیر نام شیعه و سنی چندین دهه است که با معامله های ننگین شان با استخبارات خارجی، جنگ های قومی و فرقه‌ای را در منطقه دامن زده اند که مخصوصا مردم افغانستان و پاکستان قربانیان اصلی آن بوده اند. از یکسو امریکا از طریق چوبدستش آی.اس.آی. اینچنین دسته های فاشیستی را حمایت و تسلیح می‌کند و از جانبی رژیم پلید «ولایت فقیه» ایران پول و امکانات کافی به خدمت گروه های تروریست شیعه می‌گذارد.

تعدادی از «تحلیلگران» هزاره فریاد می‌زنند که نیروهای خارجی نباید از افغانستان خارج شوند ورنه موج هزاره ستیزی و کشتار بیشتر خواهد شد. اینان غافل از این حقیقت روشن اند که این امریکا و غرب است که همین اکنون در پس وقایع خشونتبار افغانستان و پاکستان دست داشته و بخصوص به خاطر اهداف منطقوی شان وضعیت بلوچستان پاکستان را با دست اندازی هایشان می‌خواهند روزتاروز وخیم تر سازند. آنان با تعقیب سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» می‌کوشند جو تجزیه طلبی در پاکستان تشدید گردد و بخصوص بلوچستان به آتشدانی مبدل گردد که برنامه های اقتصادی چین در بندر گوادر را سد نموده طرح های غارتگرانه خود را عملی سازند. برای آنان قتل عام هزاره ها و دیگر اقلیت های قومی در پاکستان فوق‌العاده گواراست و به همین خاطر تا کنون امریکا و غرب و چماق شان ملل متحد در برابر این همه هزاره کشی حتی خواندن خطبه «تاسف» و «اظهار همدردی» میان تهی شانرا نیز فراموش کرده اند بگذریم از اینکه عملا برای قطع آن کاری انجام دهند.

قتل عام هزاره ها در کویته
درود به این خواهران هزاره ما در کویته که پرچمدار اعتراضات وسیع و الهامبخش علیه موج قتل عام های وحشیانه بوده اند.

مردم ستمکش هزاره که بار استبداد مضاعف را قرنها در دو سوی مرز می‌کشند از جمله درد دیده ترین اقشار اجتماعی افغانستان و پاکستان به حساب می‌آیند. اینان باید در کنار مبارزه علیه قاتلان جگرگوشه های شان، شناسایی و طرد نوکران بیگانه در درون صفوف خود را نیز فراموش نکنند. همین اکنون که مردم سوگوار کویته اجساد لت و پار شده نود تن از عزیزان شانرا بر دوش کشیده روزها سراسر به اعتراضات برحق دست زده اند، اما گروهی به نام «مجلس وحدت مسلمین» که از جیره خواران رژیم پلید ایران اند بین شان رخنه نموده می‌کوشند در تبانی با مقامات پاکستانی با خون های ریخته شده دست به معامله زده خشم مردم را از مسیر اصلی آن منحرف سازند.

درحالیکه پیاپی مردم هزاره با همدستی آی.اس.آی. قتل عام می‌شوند، چندی قبل دیدیم که محمد محقق که بیش از دیگران سنگ دفاع از مردم هزاره را به سینه می‌کوبد از طریق حسین یاسای خادم آی.اس.آی. با پاکستان به ساخت و پاخت پرداخته است. اینچنین عناصر و گروه های معامله گر عملا مبارزه عدالت خواهانه ملیت هزاره را از پشت خنجر می‌زنند. این نمونه ها می‌رسانند که مردم زحمتکش تمامی ملیت ها تنها با اتکا به نیروی خود و حلقه زدن به دور احزاب مردمی، دموکراسی خواه و صادق می‌توانند به خواستهای انسانی شان برسند.

«حزب همبستگی افغانستان» درحالیکه با تمامی بازماندگان کشتارهای کویته اظهار همدردی و همسویی می‌‌کند معتقد است که تنها با اتحاد و مبارزه مشترک مردم درددیده تمامی ملیت های وطن ماست که میتوان جلو اینهمه سیهروزی ها و استبداد لجام گسیخته را گرفت. فقط و فقط اتحاد آگاهانه و همدلی اقوام ساکن در دو طرف مرز در مقابل متجاوزان و آدمکشان حرفوی می‌تواند پیام آور جامعه انسانی، آزاد و دموکراتیک برای تمامی مردم افغانستان و پاکستان گردد و به اینهمه تروریزم و سیاهی نقطه پایان گذارد.

«حزب همبستگی افغانستان» اکیدا دست همکاری بسوی شخصیت های ملی، احزاب مردمی و نهادهای مترقی و آزادیخواه به نشانه وحدت و همدلی در برابر اشغالگران و چاکران شان دراز کرده فریاد بر می‌دارد که نگذاریم دشمن آشتی ناپذیر مردم با ایجاد تفرقه، توحش، توطئه دیگر نیرنگ های مدرن، مردم ما را گاهی در کنر و کویته و گاهی در عالم تنگ دستی و مهاجرت یکی پی دیگری به جان هم انداخته از پای در آورند. کلید بهروزی ما در اتحاد علیه میهنفروشان و خاینان منسوب به تمامی ملیت هاست، زیرا بقول ویکتور خارا «مردم متحد شکست ناپذیرند».

با وحدت تمامی ملیت های برادر، به جنایت و آدمکشی ها پایان دهیم!

حزب همبستگی افغانستان

٣٠ دلو ١٣٩١

کابل

قتل عام هزاره ها در کویته
نفرین بر بنیادگرایان جاهل و آله دست بیگانگان که فقیرترین و معصوم ترین لایه های جامعه را طعمه حیوان صفتی خود می‌سازند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر