جلسه شورای ولایتی «حزب همبستگی افغانستان» در کندز برگزار شد

جلسه حزب همبستگی در کندوز

به تاریخ سه جوزا ١٣٩٢ جلسه فعالان حزب همبستگی افغانستان در کندز برگزار گردید. این نخستین جلسه شورای ولایتی حزب در کندز بود که عمدتا جوانان در آن شرکت ورزیده بودند. اکثر این جوانان در پوهنتون ها و مکاتب ولایت کندز مصروف فراگیری تحصیل هستند و تعدادی به شغل آزاد و دهقانی مصروف می‌باشند. در این جلسه حدود ٣٥ تن از فعالان حزب شرکت داشتند که با علاقه مندی خاص از برنامه های حزب حمایت شانرا اعلام نموده برای هرگونه همکاری اظهار آمادگی نمودند.

ابتدا یکی از مسئولین حزب که از دفتر مرکزی در این جلسه شرکت کرده بود در مورد فعالیت های حزب در چند سال اخیر، اکسیون های حزب، موضعگیری های سیاسی، گشایش ٢١ دفتر ولایتی، فعالیت های فرهنگی از جمله سایت و ماهنامه «همبستگی غږ»، برگزاری گردهمآیی ها در مرکز، سفر های خارجی و سرکوب تظاهرات اخیر حزب در کابل علیه روزهای شوم هشت و هفت ثور به صورت فشرده گزارش ارایه نمود. سپس در مورد نقش تشکیلات منضبط و تکیه حزب بر حق‌العضویت و کمکهای اعضا و فعالان بحث صورت گرفت که در نتیجه اکثر حاضران جلسه داوطلبانه حق‌العضویت و اعانه برای دفتر جمعاوری کردند.

بعدا طی یک انتخابات آزاد، رییس و معاونین شورای ولایتی کندز برگزیده شدند و قرار شد که روی برگزاری دومین جلسه وسیعتر شورای ولایتی با شرکت نمایندگان ولسوالی ها و قریه جات تلاش جدی صورت گیرد.

متاسفانه در اولین نشست حزب در کندز، اکثر اعضا و هواداران به علت ناامنی از ولسوالی های این ولایت شرکت نتوانستد چون طالبان در تبانی با جنگسالارانی که لباس «اربکی» برتن کرده اند زندگی را به باشندگان محل تلخ نموده، همه روزه از مردم ما قربانی می‌گیرند.

دفتر ولایتی حزب همبستگی در کندز به همت و اعانه اعضا و هواداران حزب فعال گردیده است و به روی علاقمندان باز است. در این جلسه فیصله گردید که هر سه ماه بعد جلسه شورای ولایتی با اشتراک یکی دو تن از مسئولین حزب برگزار شود و همچنان هر ماه یک بار جلسه شورای شهری جلسات منظم شان را داشته باشند و در پخش و فروش نشریات و بردن سیاست های حزب همبستگی بین مردم در قشلاق های دورافتاده هرچه بیشتر تلاش صورت گیرد. همچنان کمیته مسئول بخش کندز وعده سپرد که در جمعاوری اسناد و گزارش های دقیق از رویداد های محل و ستم و بیعدالتی نسبت به مردم تلاش خواهند نمود تا با نشر آن در سایت حزب و نشریه «همبستگی غږ» به مردم آگاهی داده شود.

در اخیر در رابطه به انتخابات، بیکاری جوانان، سیاست های استعماری نیرو های اشغالگر و امکان خروج شان از کشور و برگشت طالبان بعد از سال ٢٠١٤ که از جمله سولات مطرح جلسه بودند، از سوی نماینده دفتر مرکزی حزب پاسخ داده شده موضعگیری های رسمی حزب توضیح داده شد.

جلسه حزب همبستگی در کندوز

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 120 نفر