جلسات آگاهی‌دهی حزب همبستگی در ننگرهار

جلسات آگاهی‌دهی حزب همبستگی در ننگرهار

شاخه ننگرهار «حزب همبستگی افغانستان» جهت آگاهی‌دهی و بلند بردن سطح اعضا و هوادارانش، ماه دو بار کنفرانس‌هایی دایر می‌کند که در آن روی مسایل مختلف افغانستان و جهان بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. حزب همبستگی به این باور است که بدون تیوری پیشرو و مسلح کردن افکار با ایده‌های مترقی نمی‌توان حتی یک گام به جلو رفت.

به ادامه کنفرانس‌ها، در این هفته داکتر غلام فاروق، رییس قوم رییس‌خیل که چندی قبل حمایت خود را از حزب همبستگی اعلام نمود، جنایات خلق و پرچم، احزاب جهادی، دوره سیاه طالبان و حکومت پوشالی فعلی را تشریح نمود. او در سخنانش هفت و هشت ثور را روزهای شوم و آغازگر سیه‌روزی نامیده گفت:

«بدبختی افغانستان از هفت ثور آغاز و در هشت ثور به اوج خود رسید. جلادان خلق و پرچم ده‌ها هزارن انسان آگاه و مبارز را در پولیگون‌ها و گورهای دسته‌جمعی دفن کردند و صدای آزادی و استقلال‌خواهی را خفه نمودند. به تعقیب آنان احزاب جهادی که به دسترخوان پاکستان و ایران بزرگ شدند مثل حیوانات درنده باهم چسپیدند و کابل را به ماتم‌سرا تبدیل نمودند. هفتاد هزار کابلی را کشتند و گفتند که در این شهر رژیم کفری حاکمیت نموده است باید دیوارهای آن از تهداب ویران شوند و همین کار را کردند و انسان‌های بیشمار را بدبخت کردند.»

او آمدن طالبان و داعش را پروژه امریکایی نامید و تاکید نمود تازمانیکه افغانستان در چنگال امریکا و نوکرانش و محروم از استقلال باشد رسیدن به عدالت، دموکراسی و رفاه خواب و خیال است. در جریان کنفرانس او تاکید نمود که اعضا و هواداران حزب همبستگی باید به آگاهی‌دهی و متشکل نمودن فقیرترین مردم افغانستان توجه کنند چون بدون آگاهی نمی‌توان به آروزهای بلند خود رسید.

در ختم کنفرانس شرکت‌کنندگان پرسش‌هایی مطرح نموده روی موضوع بحث‌های طولانی نمودند. در پایان همه به این نکته تاکید ورزیدند که بدون راندن اشغالگران و محاکمه جنایتکاران سه دهه نمی‌توان از این بدبختی نجات یابیم و یگانه راه رسیدن به این هدف جمع‌شدن دور یک حزب ملی و مترقی و مردمی و مبارزه پیگیر است ورنه افغانستان عمیق‌تر از امروز در دهشت و بحران فرو خواهد رفت.

جلسات آگاهی‌دهی حزب همبستگی در ننگرهار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 195 نفر