خودکشی وحیدالله، ننگ دیگری بر پیشانی حکومت غنی

وحیدالله

وحیدالله، کارمند «اداره احصاییه مرکزی و معلومات»، روز یکشنبه مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۹،‌ درحالی خود را در زیرزمینی خانه‌اش به دار آویخت که برای پنج فرزندش نتوانست لقمه نانی بیاورد. وحیدالله که در منطقه دیوان‌بیگی ناحیه پنج شهر کابل زندگی می‌کرد،‌ از سه ماه بدینسو معاش‌اش را از جانب دولت دریافت نکرده بود و باوجود مراجعه مکرر به دفترش، جوابی نگرفته بود. در این روز، وقتی تلاش می‌ورزد تا قرض نموده و یک بوجی آرد برای سیر کردن شکم کودکان‌اش خریداری کند، اما تلاش‌هایش بی‌نتیجه می‌ماند و به خانه برگشته و دست به خودکشی می‌زند.

در سرزمین نگون‌بخت ما وحیدالله‌های زیادی هستند که با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم کرده و حتا وادار به خودکشی می‌شوند. ولی پول‌های کمک شده‌ی خارجی به دولت فاسد برای مبارزه با ویروس کرونا، در جیب شاه‌دزدانی همچون وحید عمر و امثال‌هم می‌رود و بعد با بی‌شرمی تمام در رسانه‌ها ظاهر شده لاف و پتاق از مراکز خیالی رسیدگی به مریض‌های کرونا را می‌زند. از سوی دیگر، در مقابل مرگ چندین داکتر و ده‌ها هموطن دیگر و وحیدالله‌ها چرت غنی و عبدالله خراب نشده و برای مقام و چوکی مصروف چانه‌زنی استند. و حضور نحس اشغالگران امریکایی و شرکا و جنایات وحوش طالبی باعث می‌شود که مرارت‌های‌ مردم رنجور ما چند برابر افزایش یابد.

ولی هموطنان عزیز با داشتن دولت فاسد و دست‌نشانده راه حل خودکشی نیست، بیایید با هم متحدانه علیه این جانیان مبارزه نموده و جواب مرگ وحیدالله‌ها را با کشیدن پول ملت از حلقوم وحید عمرها و همتایان‌اش بگیریم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 129 نفر