رای به عبدالله، رای به سه حزب جنایت‌کار


کارتونیست: عتیق‌‌الله شاهد Atiqullah Shahid

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 116 نفر