درسی از رشادت یک مبارز جانباخته کوبانی

سپاهی نجات اغیرناسلی

به نمایندگی از «حزب همبستگی افغانستان» در کنفرانسی در ایتالیا مصروف بودم که داستان ذیل را از زبان یکی از هواداران ایتالیایی حزب که سفری به کوبانی داشته است، شنیدم. خواستم این جریان حماسی را از طریق صفحات سایت به دید هموطنانم بگذارم تا باشد رشادت و وطندوستی این انسان‌های واقعی را سرمشق قرار دهیم:

«در مارچ ۲۰۱۵ به شهر سوروچ ترکیه رفته و از آنجا تصمیم گرفتم که به کوبانی بروم. در مرز با دوستانم منتظر وارد شدن به کوبانی بودم که نگاه زنی با پرچم سرخ در دستش مرا به خود جلب کرد. وقتی پرسیدم که آیا به کوبانی می‌رود، در جوابم سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت که پسرش (سپاهی نجات اغیرناسلی) در جریان انقلاب روژاوا (کوردستان سوریه) در دفاع از کوبانی جان باخته است و تمام خواهش پسرش این بوده که در جایی که خونش ریخته شد، پرچم سرخی نصب شود تا رهگذران بدانند که در اینجا خون انقلابی‌ای در دفاع از انسانیت ریخته است. من و دوستانم جلو اشک‌های مان را گرفته نتوانستیم، ولی این زن بالنده نه تنها اشکی نریخت بلکه ما را دلداری می‌داد که پسرش آگاهانه در این راه گام نهاده بود.

وقتی به کوبانی داخل شدیم، تمام مسولان و باشندگان کوبانی به استقبال مادر شهید نجات آمده بودند و از او چنان پذیرایی گرم کردند که تصور چنین بدرقه‌ای را نمی‌توان حتا برای شاهان کرد. به محل شهادت نجات رفتیم، از میان جمعیت مرد کهن‌سال با کلاشینکوفی بر دوش با این زن یکجا شد که پدر نجات بود که پس از شهادت پسرش با سلاح وی به جبهه کوبانی پیوسته بود. هردو با چشمان مفتخر پرچم سرخ را نصب کردند.»

سپاهی نجات اغیرناسلی
از راست به چپ: نماینده کوبانی، مادر و پدر شهید نجات

سپاهی نجات اغیرناسلی (Suphi Nejat Ağırnaslı) مشهور به پاراماز قزلباش (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۴ – ۵ اکتوبر ۲۰۱۴) در شهر قونیه ترکیه به دنیا آمد و عضو فعال یک تشکل پیشرو این کشور بود. سپس به «نیروهای مدافع خلق – ی‌پ‌گ» در کوبانی پیوست. مادرش (نوران اغیرناسلی) و پدرش (حکمت اجون) که فعالان مبارزه جنبش‌های مترقی این کشور بودند، شهید نجات را نه تنها پسر بلکه همرزم شان می‌پندارند.

ملتی که اینچنین مبارزان جان‌گذشته و مادران و پدران بلندهمت داشته باشد، هرگز شکست نخواهد خورد. کوبانی به همین دلیل بود که توانست پوزه داعش را بر خاک بمالند و امروز مردمش دوشادوش هم سرگرم بازسازی زادگاه شان اند.

سپاهی نجات اغیرناسلی
آرامگاه شهید نجات

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 215 نفر