سند محرم استخبارات امریکا از دورویی دولت پاکستان سخن می‌گوید

قربانیان حملات طیارات بی پلوت در پاکستان

روزنامه «مک کلینچی» به تاریخ ٩ اپریل ٢٠١٣، محتویات یک سند محرمانه استخباراتی امریکا را فاش نمود که در آن گفته می‌شود حملات طیاره های بدون سرنشین (Drone) امریکا در مناطق مرزی آنکشور به اجازه و همکاری مستقیم آی.اس.آی صورت گرفته اند. این در حالیست که دولت پاکستان همیشه این عملیاتها را در لفظ محکوم نموده آنرا تعرض بر حاکمیت ارضی و مغایر با میثاق های بین‌المللی خوانده است.

راکت باران طیاره های بدون سرنشین نه تنها بین مردم پاکستان بلکه در سطح جهان همیشه اعتراضات وسیع را به دنبال داشته است و سازمانهای مدافع حقوق بشر آنرا به خاطر کشته شدن صدها غیرنظامی محکوم کرده اند. بنابر آمار دولت پاکستان تا حال حدود ٦٠٠ غیرنظامی درین حملات کشته شده اند. این اعتراضات باعث شده که ملل متحد با فرستادن تیمی تحت سرپرستی یک حقوق دان بریتانیایی به تحقیقاتی در مورد کشته های غیرنظامی آغاز نماید.

این روزنامه از زبان یک مقام سابق امریکایی که نخواسته نام برده شود می‌نویسد که واشنگتن و اسلام‌آباد به توافق رسیده بودند که دولت پاکستان بصورت علنی این حملات را تقبیح نماید تا با مخفی نمودن نقش آی.اس.آی در آنها، دولت و رهبران نظامی را از خشم افکار عامه آنکشور در اثر کشته شدن غیرنظامیان نجات دهد.

این روزنامه در ضمن به یک سند دیپلماتیک امریکا که توسط سایت ویکی‌لیکس پخش شد اشاره می‌کند که به تاریخ ٢٣ اگست ٢٠٠٨ توسط انا پترسن سفیر امریکا در اسلام آباد مخابره شده است. درین سند خانم انا از ملاقاتش با صدراعظم رضا گیلانی گزارش داده است و از او نقل می‌کند که برایش گفته است تا جاییکه سی.آی.ای. افراد درست را نشانه گیرد با این حملات مخالفتی ندارد. گیلانی گفته است «ما در پارلمان به آن اعتراض میکنیم، اما بعد از آن چشم می‌پوشیم.»

دورویی دولت پاکستان درحالی آشکارتر می‌شود که از اولین حمله در ١٧ جون ٢٠٠٤ تا دسامبر ٢٠١١ همه پرواز های طیاره های بدون سرنشین از پایگاه شمسی در درون خاک پاکستان صورت می‌گرفتند.

در گزارش از زبان دو مقام سابق نظامی و یک مقام بلندپایه غیرنظامی نقل می‌شود که در اواخر بنابر تغییر دیدگاه بین سی.آی.ای. و آی.اس.آی. نسبت به اهدافی که باید نشانه گیری می‌شدند، این حملات بدون تایید آی.اس.آی. ادامه یافتند چون آنان نمی‌خواستند که شبکه حقانی هدف قرار گیرد چرا که پاکستان آنرا برای شرکت در گفتگوهای صلح و نصب دولتی متمایل به پاکستان در افغانستان مفید می‌دانست.

این افشاگری ها در باره هماهنگی میان سی.آی.ای. و آی.اس.آی. نشانگر آنست که استخبارات نظامی پاکستان هنوز هم رشته های ناگسستنی با استخبارات امریکا دارد و ویرانگری ها و سیاست های خاینانه‌ تقویت و تجهیز طالبان و فرستادن آنان جهت قتل و کشتار در افغانستان با اشاره امریکا صورت می‌گیرد. و این منطقی به نظر می‌رسد چون اولا سیاست بی‌ثبات نگهداشتن افغانستان و زمینه چینی برای قرارداد پایگاه های دایمی در کشور ما چیزیست که امریکا آنرا طی سالهای گذشته تعقیب نموده است و ثانیا امریکا هیچگاهی در برابر تروریزم پروری پاکستان موضعگیری آشکار و عکس‌العمل جدی نشان نداده است. برعکس دیده می‌شود با آنکه پاکستان بصورت روشن آدمکشان طالبی، گلبدینی و شبکه حقانی را با تمام توان تسیلح و تمویل می‌کند، اما امریکا بازهم به کمکهای نقدی و تسلیحاتی‌اش به پاکستان ادامه داده آنرا متحدش در منطقه می‌داند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 591 نفر