چوچه های حرام پاکستان در سوگ پدرخوانده شان

مراسم دعا خوانی به قاضی حسین

به تاریخ ٢٤ جدی ١٣٩١، جمعی از اخوانی های چاکرمنش افغانستان که اکثر شان وابسته به حزب اسلامی گلبدین بودند، در شهر کابل مراسمی را در بزرگداشت از قاضی حسین احمد، رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان که چندی قبل مرد برگزار نموده بودند. قاضی امین وقاد، حاجی فرید، قطب الدین هلال، مولوی شهزاده شاهد، نصیر احمد نویدی و دیگر چهره های منفور از جمله سخنرانان این محفل بودند که در مدح حسین احمد حرف می‌زدند.

درحالیکه دولتهای مستبد ایران و پاکستان از جمله دشمنان قسم خورده مردم ما بوده بیش از سه دهه است به وطن ما جهالت و کشتار و ویرانی صادر می‌کنند، اما جمعی از نوکران بی‌‌غیرت و خاین افغان شان امروز آنچنان دست بالا یافته و تا عمق در رژیم پوشالی کرزی نفوذ کرده اند که با خاطر آرام از پلید ترین شخصیت های ایندو کشور قهرمان تراشیده بزرگداشت به عمل می‌آوردند.

سال گذشته جمعی از چاکران رژیم خونخوار آخندی ایران در گوشه و کنار شهر کابل پوستر های خمینی جلاد را نصب کرده برایش سالگرد گرفتند، وزارت تعلیم و تربیه در کتب درسی از ضیاءالحق پلید قهرمان تراشید و امروز از قاضی حسین احمد که دستان خونینی در قضایای افغانستان داشت، تجلیل صورت می‌گیرد.

قاضی حسین با سران با گلبدین و مسعود
قاضی حسین احمد، پدرخوانده تمامی اخوانی های جنایتکار افغانستان بود که به آنان وحشت و جهالت و وطنفروشی را یاد داد.

جماعت اسلامی پاکستان و شخص قاضی حسین احمد نسبت به مردم افغانستان خیانت نابخشودنی مرتکب گردیده و بانی و پدرخوانده احزاب جهالت پیشه، خاین و خونخواری چون حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، طالبان و غیره به شمار می‌رود که مسبب نگونبختی ها و فجایع بی‌پایان در کشور ما اند. این حزب پلید با افکار منحط اخوانی و تحجر مذهبی حتی در پاکستان بین مردم منفور بوده معمولا در انتخابات بیش از یکی دو کرسی بدست نمی‌آورد. موسس این حزب، مولانا ابوالاعلی مودودی از گماشته های بریتانیا بود که علنا از استعمار انگلیس بر نیم قاره هند حمایت نموده با تاسیس کشور پاکستان مخالفت کرده بود.

قاضی حسین احمد فقط چند ماه قبل از مرگش، در دفاع از طالبان آدمخوار افغانستان حرف زده، قتل و کشتار آنان را «جهاد» و روا خوانده بود، این درحالی بود که او تحرکات طالبان پاکستانی در آنکشور را ناروا نامیده محکوم کرد.

قاضی حسین در کنار جنرال حمیدگل، نصیرالله بابر، نواز شریف، کرنل امام، مولانا فضل‌الرحمن، ضیاءالحق، دگروال یوسف، جنرال اختر عبدالرحمن و دیگر حکام حیله‌گر پاکستان، یکی از دشمنان و ویران کنندگان اصلی وطن ما بود که تنها یک مشت وطنفروش و مزدور پاکستان می‌توانند از این عناصر رذالت پیشه بزرگداشت نمایند.

در جریان جنگ سرد که امریکا و غرب روی باندهای بنیادگرای افغانستان سرمایه گزاری نموده و از طریق پاکستان آنان را تجهیز و تسیلح نمود، جماعت اسلامی پاکستان نقش مهمی بازی نمود. این حزب که با دولت مستبد ضیاءالحق همدست بود، در ادارات دولتی و استخبارات آنکشور راه داده شده و کمک های سرشار «سی.آی.ای» و غرب و بخصوص کمکهای مستقیم اخوان بین‌المللی را بدست می‌آورد.

قاضی حسین با سران با سران پاکستانی
قاضی حسین احمد و حزبش در دستگاه حاکمه پاکستان نفوذ گسترده داشته از این طریق امکانات وسیع را در خدمت گلبدین به مثابه چاکر اصلی آی.اس.آی قرار می‌داد.

جماعت اسلامی با نفوذی که در «آی.اس.آی» داشت، مسئولیت تربیت و قدرتمند ساختن باندهای بنیادگرای افغانستان را بدست داشت. و شخص قاضی حسین احمد تلاش کافی نمود تا از میان احزاب ضدملی اخوانی افغانستان روی باند فاشیستی گلبدین سرمایه گزاری نموده بیشترین کمکهای نقدی و تجهیزات نظامی را به دامن آن بریزد. از آنجاییکه «سی.آی.ای.» حزب گلبدین را نوکر موثر و «نازدانه» تشخیص داده بود، به جماعت اسلامی نیز دست باز داده شد تا تمامی امکانات مالی و استخباراتی پاکستان را در اختیار این باند جنایتکار و ضدملی قرار دهد.

جماعت اسلامی در همدستی با ضیاءالحق، این جاسوس سرسپرده «سی.آی.ای»،‌ حزب اسلامی را از هیچ به قدرتمندترین، فاشیست ترین و پاچه گیر ترین نیروی سیاسی افغانستان مبدل نمود. «آی.اس.آی» و پولیس پاکستان عملا در خدمت تروریست های گلبدینی قرار گرفته در کمپ های شمشتو، ورسک و غیره کشتارگاه هایی برایش ساخت تا با خاطر آرام به سر به نیست کردن آزادیخواهان، ملی گرایان و روشنفکران وطن ما دست زند و افغانستان را از وجود هزاران فرزندان وطندوست و اصیلش محروم نماید.

امروز که خاینان در وطن ما دست بالا دارند، یک مشت چوچه های حرام پاکستان و جواسیس «آی.اس.آی.» از لعنت شده ترین دشمنان وطن ما تجلیل به عمل می‌آورند، اما روزی خواهد رسید که تمام اینان همراه با اربابان شان به زباله دان تاریخ ما سپرده شده جزای این حرامزادگی های شرم‌آور شانرا ببینند.

قاضی حسین با ملاهای جهالت پیشه
در کارتونی که به تاریخ ٢٠ جون ١٩٩٦ در روزنامه پاکستانی «فرنتیرپست» به چاپ رسیده است، ظهور احمد کارتونیست مشهور آنکشور نقش خاینانه قاضی حسین احمد را در بربادی جاری افغانستان به تصویر کشیده است.


قاضی حسین با ملاهای جهالت پیشه
این چند ملای جهالت پیشه پاکستانی به مثابه حامیان باندهای خاین اخوانی افغانستان، نقش مهم در ویرانی، قتل و غارتگری های سه دهه گذشته افغانستان داشته اند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 107 نفر