جعل پردازی آماری آیساف: ٩١ درصد افغانها خود را مصون می‌دانند!

آیساف برای کشتار و تزویر

یوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر می‌گفت: «دروغ را به حدی بزرگ بگویید كه هیچ‌كس جرات و فكر تكذیب آن را نكند.» او معترف بود که گاهی دروغ هایی را اشاعه می‌داد که حتی خود از آن وحشت می‌کرد.

اشاعه دروغ و جعل پردازی آمار بخشی از جنگ روانی و به اصطلاح «جنگ نرم» امریکا و ناتو در افغانستان است که ما با نمونه های بیشمار آن طی یازده سال گذشته آشناییم. به تازه ترین نمونه این دروغ های رسوا توجه کنید:

گونتر کتس سخنگوى نظامى آيساف، در نشست خبرى ٢ عقرب گفت بر اساس سروى‌ایکه در سراسر افغانستان انجام داده اند، صرف ٩ درصد مردم گفته اند که خود را مصون نميدانند؛ اما ٩١ درصد از مصونيت شان قناعت دارند، که اين يک پيشرفت بزرگ خوانده می‌شود.

ارقام بالا به حدی دروغین و بیشرمانه اند که حتی کودکان افغانستان آنرا نمی‌توانند بپذیرند. در حالیکه همه روزه فریاد مردم از بدامنی، جنگ و غارتگری، بمباردمان کور امریکا و ناتو، بمب و ماین، انتحاریان طالبان و آدمکشان جنگسالاران و بیشمار بلایای دیگر بلند است، این رقم که گویا ٩١ فیصد افغانها از مصونیت شان رضایت دارند فقط در همان تیوری «دروغ بزرگ» گوبلز می‌گنجد و بس. در جهان مملو از تروریزم و جنگ و زورگویی، به این فیصدی حتی شاید در پیشرفته ترین و امن ترین کشورهای جهان هم مردم از مصونیت شان راضی نباشند چه رسد به کشور جنگزده ما. و این نخستین بار نیست که همچون آمار منزجرکننده بصورت برنامه شده از جانب آیساف به خورد مردم داده می‌شوند. اینان همیشه تعداد تلفات غیرنظامی در عملیاتهای وحشیانه شانرا نیز جعل کرده و ارقام نادرست پخش می‌کنند.

ارائه آمار و ارقام دروغین بوسیله دولتها و سازمانهای بین‌المللی یک شیوه اغفال و تحمیق مردم است تا بتوانند برنامه‌های استعماری شانرا با پیشکش این آمار عوامفریبانه در ذهن مردم واقعی و مناسب جلوه داده آنان را به بیراهه بکشانند و راه را برای غارتگری و جنایات خود باز نمایند.

در کشوری که اکثریت مردم آن بیسواد و در جهل و تاریکی نگهداشته شده اند، اینگونه تاکتیک های گول زننده تاثیر عمیتقر بالای روحیه مردم دارند. ازینرو امریکا در کنار استفاده از ماشین جنگی‌اش، برای تسخیر اذهان مردم و هدایت آنان به مسیری که خود نیازمند آنست، از وسایل مختلف جنگ روانی نیز عمیقا سود برده است چون این نوع جنگ برای رسیدن به اهدافش موثرتر و کم‌هزینه تر است.

برآمد سمارق وار بیشمار رسانه های بیمایه در خدمت اهداف امریکا و غرب و تبلیغات ٢٤ ساعته آنان برای موجه نمایاندن ادامه اشغال نظامی افغانستان،‌ بنابر همین سیاست بود. بیمورد نیست که امریکا سالانه دهها میلیون دالر را فقط برای تمویل این رسانه ها به مصرف میرساند و تلاش میورزد با دادن رشوه و امکانات، تعداد هرچه بیشتر روزنامه‌نگاران و به اصطلاح تحلیلگران را به نوکرانش مبدل سازد. ضمنا امریکا تمامی غلامان جنگسالارش را با چینیل های تلویزیونی مجهز نمود تا با ترویج خرافات و جهالت ملت را عمیقتر به خواب خرگوشی فرو برند.

دولت امریکا در عراق نیز از همین تاکتیک «دروغ بزرگ» استفاده نموده شایعه پراکنی نمود که گویا دولت عراق به «سلاح های کشتار جمعی» دست یافته است. با این دروغ افکار عامه را برای پذیرش حمله به عراق آماده کرد و طی اشغال نظامی آنکشور را به مخروبه مبدل نمود و یک میلیون عراقی را به کشتن داد. اما عملا تمام دنیا شاهد بود که هیچگونه نشانی از سلاح های کشتار جمعی در آنکشور یافت نشد.

امریکا از شیوه های متنوع منحرف ساختن افکار عامه در کشور ما کار گرفته است که نمونه های آن عبارتند از: اشاعه یأس و ناامیدى میان مردم و بویژه نسل جوان به منظور بى‌تفاوت و خنثی کردن آنان نسبت به تحولات کشور، ایجاد رعب و وحشت و تلاش براى بحرانى و حاد نشان دادن اوضاع کشور بوسیله پخش اخبار و تحلیل های نادرست و اغراق آمیز به خاطر زمینه سازی برای تایید پایگاه های دایمی امریکا، استفاده تبلیغاتی بصورت مزورانه از طریق رسانه‌های سی.آی.ای نظیر «رادیو آزادی‌»، ترویج شایعه و ارائه آمار و ارقام دروغین، نفاق افکنی میان صفوف مردم و مصروف ساختن آنان در تخاصم زبانی، قومی، مذهبی، سمتی و ...، برجسته ساختن عوامل فرعی و زیر زدن عوامل اصلی، تکذیب حقایق روشن مثل کشته شدن غیرنظامیان در بمباردمان های امریکا و ناتو، سانسور زوایای آگاهگرانه یک خبر، ارتباط دادن دو واقعه و نتیجه گیری غلط و غیر واقعی از آن و بیشمار شیوه های دیگر.

برای خنثی ساختن تزویر های امریکا و غرب، نیروهای مدافع عدالت و دموکراسی وظیفه دارند که این اکاذیب و جعل‌سازیهای امریکا را افشا نموده با آگاهی دهی به مردم از اسیر شدن آنان در دام خاینانه امریکا و جواسیس داخلی‌اش جلو گیرند.

چهره واقعی امریکا: جنایت و کشتار و بربادی
چهره واقعی امریکا و ناتو در افغانستان.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 126 نفر