هشت ابرسرمایه‌دار برابر با نیم جمعیت جهان ثروت دارند

هشت ابرسرمایه‌دار برابر با نیم جمعیت جهان ثروت دارند

موسسه غیردولتی «آکسفام» انگلستان، به تاریخ ۱۶ جنوری ۲۰۱۷، از شکاف عمیق میان فقر و سرمایه در جهان اظهار نگرانی کرده در گزارشی برملا نمود که ثروت فقط هشت تن از ابرسرمایه‌داران جهان برابر است با دارایی نیمی از جمعیت جهان (سه میلیارد و ششصد میلیون نفر). در گزارش سال گذشته این نهاد برآورد شده بود که سرمایه ٦٢ تن از ثروتمندان بزرگ جهان معادل ثروت نیم نفوس جهان است. این تراکم بی‌سابقه نعمات مادی و معنوی جامعه در دست یک مشت مفتخوار، میزان کم‌سابقه بی‌عدالتی حاکم بر جهان را بازگو می‌کند.

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، با داشتن ۷۵میلیارد دالر سرمایه در ردیف اول این سرمایه‌داران جا گرفته به تعقیب آن آمانیسو اورتیگا، ابرسرمایه‌دار مکسیکویی (مالک فروشگاه‌های زارا) با ۶۷میلیارد دالر سرمایه در ردیف دوم قرار دارد. وارن بفت امریکایی (مالک شرکت چندملیتی خدمات بیمه برکشایر هاتاوی) ۶۰.۸میلیارد دالر، کارلوس اسلیم تاجر مکسیکویی لبنانی‌تبار ۵۰میلیارد دالر، جیف بوزیس امریکایی (مالک شرکت آمازون) ۴۵.۲میلیارد دالر، مارک زاکربرگ (مالک فیسبوک) ۴۴.۶میلیارد دالر، لاری ایلیسون امریکایی (مالک شرکت اوراکل) ۴۳/۶میلیارد دالر و مایکل بلومبرگ امریکایی (مالک غول رسانه‌ای بلومبرگ) ۴۰ میلیارد دالر در رده‌های بعدی جا دارند.

آکسفام به نتیجه تازه‌ترین تحقیق توما پیکتی، اقتصاد‌دان فرانسوی اشاره می‌کند که در ایالات متحده امریکا طی سی سال گذشته، میزان رشد درآمد خانواده‌های فقیر صفر فیصد بوده، درحالیکه یک فیصد ثروتمندان آن در همین مدت بیش از ۳۰۰فیصد رشد عایداتی داشته اند.

ابرسرمایه‌دارانی که در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری قدرت را در چنگ دارند، با تشدید استثمار کارگران، راه‌اندازی جنگ‌های ویرانگر در گوشه و کنار جهان و چپاول ثروت ملل فقیر با حرص سیری‌ناپذیر در پی افزودن بر سرمایه شان بوده جهان را به کام وحشت و فقر و بدبختی کشانیده اند. تا وقتی زحمتکشان برای کسب حقوق شان متحد شده دست به مبارزه برای تغییر پایه‌ای نزنند، این موج بی‌عدالتی و ستم و استبداد ادامه خواهد داشت.

هشت ابرسرمایه‌دار برابر با نیم جمعیت جهان ثروت دارند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 137 نفر