تجمع حزب همبستگی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور در رسانه‌های تصویری

«رادیو آزادی»تلویزیون «میوند»تلویزیون «آریانا نیوز»تلویزیون «شمشاد» (پشتو)و اینهم گزارش مغرضانه یک تلویزیون جنگسالاران از تجمع حزب همبستگی:
تلویزیون «میترا» (متعلق به عطامحمد جنگسالار چپاولگر بلخ)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 53 نفر