هشت ثور، کابوسی که ادامه دارد

هشت ثور، کابوسی که ادامه دارد

در آرشیو تصاویری که از جنایات افغانستان نزدم جمع‌آوری نموده‌ام، نگاهی به عکس‌های سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دهشت کابل انداختم. تصاویری از خانه‌های ویران، زنی که تابوتی را گرفته و ناله سر داده است، هموطن هندویی که در عبادتگاه ویران‌شده‌اش ایستاده و مشغول عبادت است، مادری که خانه‌اش ویران شده و در گوشه‌ای چشمانش را می‌فشارد... و همینطور تصاویر هولناک دیگر از جنگ‌های خاینانه کابل و قتل‌عام‌هایی که توسط روسها و مزدورانش صورت گرفته بود.

اکنون که چند دهه از روزهای شوم ۷ و ۸ ثور می‌گذرد، هنوز هم شاهد چنین فجایع هولناکی هستیم. هر آن تصویری از جنایات گذشته را که نگاه ‌کنیم، نمونه‌ها‌ی مشابه‌ آن را امروز نیز شاهدیم؛ خانه‌های ویران شده توسط اشغالگران امریکایی و ناتو، شیون زنی بر سر تابوت کودکانش که در اثر حمله انتحاری وحشیان طالبی پرپر شدند، هموطن هندویی که توسط ملا حنفی بیگانه خوانده می‌شود، زمین‌هایی که توسط تیکه‌داران جهاد غصب می‌شوند، میلیون‌ها دالر بل‌های برقی که دوستم، عطا، خلیلی، محقق، ظاهر قدیر، جمعه‌خان همدرد و غیره آن را نپرداخته و یا آن را تحفه «جهاد» می‌دانند و هزاران نمونه‌ی دیگر...

با دیدن این همه، باید بیش از پیش باورمند شد ملتی که تاریخ نخواند و از آن عبرت نگیرد، محکوم به تکرار آن است. تا وقتی با گذشته تسویه حساب بی‌گذشت نشود و جنایتکاران از قدرت دور رانده نشوند، محکوم به تکرار تاریخ به صورت مفتضح‌تر آن خواهیم بود.

در زیر تصاویری از جنایات تنظیم‌های هشت ثوری را جمع‌آوری نموده‌ام تا باشد که گذشته را هرگز فراموش نکنیم و تباهی کابل زیبا و خون هفتاد هزار از باشندگانش را به این جانیان رذالت‌پیشه‌ای که با بیشرمی ادعای قهرمانی دارند نبخشیم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 151 نفر