سخنرانی نماینده حزب همبستگی در کانگرس حزب چپ سویدن

representative of spa in sweden

دوستان محترم و گرامی،

با تشکر فراوان از مردم آزادیخواه و صلح دوست کشور سویدن بخصوص حزب جناح چپ که در جلسه کانگرس شان از «حزب همبستگی افغانستان» دعوت بعمل آوردند.

«حزب همبستگی افغانستان» در کشور عقب مانده، استبداد زده و چندین بار اشغال شده ی چون افغانستان هفت سال است که شکل گرفته. درین کشور از سالیان متمادی وبخصوص ٣٣ سال اخیر ملت ما علاوه بر آنکه طعم تلخ جنگ طولانی وتسلط انواع رژیم های فاشیست مزدوران روسی و جلادان مذهبی را چشیده، وحدت ملیت های ما با تمامی ارزش های انسانی وحقوق زنان بشدت پامال شده است.

در دهسال اخیر یعنی بعد ازحادثه ی ١١ سپتامبر که امریکا با زیرکی تمام ونقشه از قبل تدوین شده و قناعت دادن اکثر کشور های جهان با شعار های کاذب مبارزه با تروریزم، حقوق بشر، حقوق زنان وغیره کشور ما را زیر نام فیصله ملل متحد با همدستی ناتو و ٤٨ کشور دیگر، تحت اشغال نظامی در آورد، گره دیگری به بغرنجی اوضاع وطن ما افزوده شد.

در بن اول خیانت بزرگی به وطن ما صورت گرفت. امریکا و متحدینش قدرت را دو دسته به تمامی جنایتکاران بنیاد گرا این مزدوران سابقه دار و وفادار امریکا که دست شان تا مرفق به خون ملت ما آغشته است، سپرد و حالا هم این جانیان پُست های کلیدی دولت و سرنوشت ملت را در اختیار گرفته اند که از لحاظ ایدئولوژی کوچکترین تفاوتی با افکار قرون وسطایی طالبان ندارند.

ملت ما منجمله «حزب همبستگی افغانستان » بی نهایت متاثر است که چرا خون و پول و عرق ملت های سرافرازی چون امریکا، اروپا ودیگران به زیر پای این خوکان بریزد، خوکانی که ضد زن، ضد دموکراسی، ضد تمدن و ضد تمام ارزش های انسانی هستند.

بعد از کنفرانس بن دوم یقینا مطلع هستید که امریکا بر پاکستان و دولت افغانستان فشار آورده تا طالبان و گلبدین این دو باند ترویست را از طریق مذاکراتی بنام صلح در خوان یغمای دولت سهیم و باینصورت طناب اسارت بر گردن ملت ما را تنگتر سازند. ضمنا قرار شد افغانستان بصورت رسمی زیر نام قرارداد استراتژیک، به امریکا بفروش رود. حزب ما در برابر این خیانت بزرگ تاریخی در اروپا وسرتاسر افغانستان با براه انداختن تظاهرات و میتنگ ها بشدت اعتراض کرد. یکی از استدلال های رسانه های غربی برای حضور دایمی شان در افغانستان و با الهام از آنان روشنفکران فروخته شده واجیر وطن ما اینست که اگر امریکا و غرب از کشور بروند آتش جنگ داخلی شعله ور شده ملت پامال میگردد. آنان به عملکرد دهساله امریکا در افغانستان و عواقب وخیم حضور آنان چشم می بندند:

طی دهسال حضور امریکا در افغانستان نا امنی و کشتار روز تا روز زیاد شده رفته چنانچه طی ده سال حدود ٣٠ هزار غیر نظامی افغان کشته شده اند؛ افغانستان با ٩٣ فیصد تولید تریاک جهان مقام اول را دارد در حالیکه در سال سقوط طالبان کشت تریاک به صفر رسیده بود؛ افغانستان دومین کشور فاسد جهان است که قبلا هیچگاه چنین مقامی نداشته است؛ بیشتر از ٥٠ در صد افغان ها بیکار هستند؛ در هر ٣٠ دقیقه یک زن هنگام زایمان میمیرد؛ ٥٠ در صد افغانها به آب پاک دسترسی ندارند؛ هنوز از ده نفر مهاجر جهان سه نفرش افغان است؛ حدود ٤٢ فیصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکند؛ این در حالیست که طی ده سال بیشتر از ٥٥ ملیارد دالر به افغانستان کمک شده و مصرف روزانه جنگ در افغانستان بطور اوسط ٣٠٠ ملیون دالر است. علاوتا حضور دایمی امریکا و متحدینش لطمه های شدیدی از لحاظ سیاسی به افغانستان میرساند:

  • با امضای قرارداد استراتژیک بخاطر سپردن پایگاه نظامی به امریکا، استقلال و تمامیت ارضی کشور ما رسما پامال میگردد.
  • این قرارداد سیاست بی طرفی کشور ضعیفی چون افغانستان را بشدت لطمه زده، همسایگان را تحریک میکند تا بیشتر از پیش در مسایل داخلی ما مداخله کنند.همچنان سران دولت دست نشانده افغانستان راهی ندارند جز آنکه بصورت تضمین شده در دستان امریکا برقصند.
  • افغانستان در گرهگاه رقابت های جهانی و متاسفانه در بین قدرت های اتمی چون چین، ایران، روسیه،هند و پاکستان قرار دارد. حضور دایمی کشور مقتدر و دارای بزرکترین زرادخانه های اتمی چون امریکا با توجه به تضاد و رقابت هاییکه با سایر کشور ها دارد، افغانستان را به بسته باروتی مبدل میسازد که هر لحظه امکان اشتعال آن است.
  • امریکا خود در بد ترین بحران اقتصادی تاریخش غلط میزند. کشوری که نتواند به ملت خود رفاه بیاورد چگونه ممکن است ملت دیگری را به خوشبختی برساند؟
  • تاریخ امریکا، تاریخ جنگ و خونریزی و غارت است. امریکا هر جا پا گذاشته حمام خون وشعله جنگ براه انداخته. امریکا از حضور دایمی اش در افغانستان اهدافی جز محاصره چین وشوروی، تصرف بازار های جهانی، دست درازی به ایران وغارت مواد خام منطقه ندارد. طبعا افغانستان موقعیت استراتژیک مناسبی به این اهداف است. درینصورت این افغانستان است که باید تاوان آمال آزمندانه امریکا را بپردازد و نا خواسته به میدان جنگ داخل شود.
  • و بالاخره مردم افغانستان زیر دو سنگِ نظامیان ناتو و بنیادگرایان تروریست آرد میشود. در صورتی که گرگان بیگانه از ُملک ما بروند مبارزه در برابر سگان بنیادگرایی آسانتر خواهد شد.

«حزب همبستگی افغانستان» میداند راه بس طولانی و دشواری برای تحقق اهدافش چون استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی پیش رو دارد، ما نمیتوانیم بدون حمایت نیرو های انقلابی و دموکرات در جهان به اهداف خود دست یابیم. به همین دلیل خیزش های توده های عرب، جنبش وال ستریت امریکا، اعتصاب ها وتظاهرات مردم آزادیخواه اروپا و سایر کشور ها نمی تواند مایه دلگرمی والهام مردم افغانستان نباشد.

ما یقین داریم بر مشکلاتی چون اشغال کشور، استبداد، بنیادگرا زدگی، مافیایی شدن دم ودستگاه، عقب ماندگی های سیاسی و فرهنگی، از طریق آگاهی و بسیج مردم خود و حمایت دوستان بین المللی فایق آییم.

شرکت نماینده حزب همبستگی افغانستان در کانگرس حزب چپ سویدن

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 92 نفر