سیلی غفار: امضای تفاهمنامه بین امریکا و طالبان به معنی آمدن صلح در افغانستان نیست!


فشرده مصاحبه سیلی غفار پیرامون پروسه صلح افغانستان

مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در تلویزیون آریانا؛ برنامه «صلح» (۲۰ حوت ۱۳۹۸ - ۱۰ مارچ ۲۰۲۰): تفاهم‌نامه‌ای را که امریکا با طالبان امضا کرده به معنای آمدن صلح در افغانستان نیست. این را بارها مقامات امریکایی قبلا گفته‌اند و شخص خلیلزاد هم گفت که این تفاهمنامه به معنای آمدن صلح نیست، و امروز با آزاد ساختن این پنج هزار، دولت امریکا ثابت می‌سازد که زمانی که این پنج هزار طالب جانی، تروریست‌هایی را که دست شان به خون صدها هزار هموطن ما آلوده است، به جان مردم افغانستان رها کنند، جنگ و خونریزی به‌مراتب بیشتر خواهد شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 233 نفر