با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!

با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!

ننگرهار – اول حمل ۱۳۹۸: حزب همبستگی یکجا با «شورای قومی خیوه، دره نور‍ و بهسود» جشن نوروز را طی میله‌ای در شرق کشور برگزار کردند. در این برنامه مهمانان و ورزشکاران در کنار ننگرهار از ولایات دیگر نیز اشتراک ورزیده بودند. در شروع گرداننده نوروز و سال نو را به همه‌ی حضار تبریک گفته ابراز داشت:

«امیدواریم که روزی این جشن کهن و تاریخی کشور خویش را در یک افغانستان آزاد و به دور از لوث اشغالگران امریکایی و ناتو و دست‌نشاندگان بنیادگرا و غیربنیادگرای شان برگزار کنیم. در افغانستانی، این روز خجسته را جشن بگیریم که دیگر خبری از انتحار، انفجار و جنگ نباشد.»

با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!

سپس چندین شاعر جوان این منطقه شعرهای شان را دکلمه کردند و در ادامه انجینر عبدالبصیر به نمایندگی از شورای قومی درمورد مشکلات منطقه صحبت کرد.

پس از آن، خانم سخی‌زاده به نمایندگی از حزب همبستگی گفت:

«ما در حالی نوروز را جشن می‌گیریم که بنیادگرایان تاریک‌اندیش بر ضد این میله تاریخی و عنعنوی تبلیغ کرده و مردم را از برگزاری آن باز می‌دارند. این بنیادگرایان در برابر جنایتکاران، زورگویان، غاصبین و متجاوزان خاموشی اختیار کرده ولی تحمل یک روز خوشی مردم را ندارند.

در شرایطی که دسترخوان اغلب مردم ما خالی بوده و هیچ زمینه‌ای برای تفریح و ساعت‌تیری ندارند، برای یک روز به دامن طبیعت پناه برده و برای لحظه‌ای دردهای شان را فراموش می‌کنند.

این فتوای بنیادگرایان با انهدام بت‌های بامیان توسط طالبان هیچ فرقی ندارد. هردو در صدد ازبین‌بردن فرهنگ دیرینه کشور ما اند و سوءاستفاده از دین می‌کنند. مردم ما همان طوری که در دوره شوم طالبان به‌‌ دشت‌ها رفته و این روز خجسته را جشن می‌گرفتند، امروز هم رفته و با این کار شان مشتی بر پوزه‌ی گندیده بنیادگرایان می‌کوبند.»

با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!

در ادامه نوبت رسید به نمایش‌های ورزشی که تیم‌های مختلف نمایش‌هایی را اجرا کردند. از جمله، استاد داوود اویاما، رییس آسیایی کین شین کان یکجا با استادان دیگر و شاگردان این ورزش رزمی حرکت‌های جالبی را به نمایش گذاشتند. در آخر، حزب همبستگی تقدیرنامه‌هایی را به عده‌ای از مربیان ورزش‌های گوناگون به پاس خدمات و زحمات شان در رشد ورزش‌ در کشور تقدیم کرد.

برنامه با رقص اتن و رقص‌های محلی دیگر به پایان رسید.

با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل و وحشت بنیادگرایی بایستیم!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر