گوشه‌ای از جنگ‌های تنظیمی جمعیت و حزب اسلامی

گوشه‌ای از جنگ‌های تنظیمی جمعیت و حزب اسلامی

عبدالله به نمایندگی از جمعیت اسلامی که در هنگام انتخابات اخیر یکی از معاونانش را از حزب اسلامی برگزید، در مصاحبه مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۵ با بی‌بی‌سی فارسی گفت «حاضرم با حکمتیار روی یک سفره غذا بخورم.» ولی این «پیام‌آور مرگ» که در جریان سال‌های خون و خیانت تنظیمی در پایان هرروز تعداد تلفات «دشمن» را طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌نمود، با کسی دست دوستی می‌دهد که حزبش سال‌ها قبل از «ماهیت سبعانه» و «نهایت قساوت و بیرحمی» «جلادان وحشی و درنده‌خوی حزب گلبدین» شکوه سر ‌داده به «دوستان جهاد افغانستان» اعلام می‌نمود که اگر «بازهم به پشتیبانی از این گروه تروریست و نهضت‌کش ادامه میدهند بدون شک در دست‌آوردهای عظیم جهاد اسلامی افغانستان پا میگذارند.»

شاید نسل جوان از آنهمه شکمبه‌دری قومندان‌های این دو حزب با همدیگر اطلاع زیاد نداشته باشند اما یکی از صفحات سیاه تاریخ ما در طول جنگ مقاومت ضد روسی، کشتارهاییست که این دو حزب برای رسیدن به قدرت و منافع گروهی‌شان مسبب آن بودند و هزاران تن از مردم ما طی آن به قتل رسیدند.

اما چه شد که سران دو گروهی که به خون هم تشنه اند، امروز دست دوستی می‌دهند؟ شاید پاسخ را در این ضرب‌المثل مردم دریافت که «کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ، کند همجنس با همجنس پرواز»! حزب و جمعیت با آنهمه اختلافات خونین، اما در آخرین تحلیل از منشا و ماهیت یکسان برخوردار اند. هردو حزب بنیادگرا پیرو افکار ارتجاعی و ضدانسانی «اخوانی» اند که جهالت، جنایت، ضدیت با زن و تمدن، مزدوری به بیگانگان، معامله‌گری، درنده‌خویی و... از مشخصات بارز آن را تشکیل می‌دهد. و این ایدیولوژی یکسان، نهایتا آنان را در جنگ علیه عدالت، دموکراسی و انسانیت در یک آخور هم‌کاسه می‌سازد.

در ذیل قسمت‌هایی از اعلامیه جمعیت اسلامی (بازتایپ از مجله «میثاق خون»، ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان؛ سال چهارم، شماره ۵ - ۶، اسد و سنبله ۱۳۶۸) را نقل می‌کنم که بعد از نول به نول شدن حزب و جمعیت در تخار انتشار داده است. از لابلای آن می‌توان درک کرد که تضاد خونین میان این دو گروه اخوانی به خودخوری‌های کابل محدود نشده و سابقه بسا طولانی‌تر دارد:اعلامیهٔ جمعیت اسلامی افغانستان

بمناسبت شهادت سی تن از قوماندانان و مجاهدین جمعیت که در ولایت تخار- بدست افراد حزب اسلامی (گروپ گلبدین) به شهادت رسیدند

منبع: مجله «میثاق خون»، ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان؛ سال چهارم، شماره ۵ - ۶، اسد و سنبله ۱۳۶۸


درین لحظات حساس که ملت شهید داده و جفا کشیده ما که تا هنوز اندوه و دردمندی‌های ده سال شکنجه و عذاب ناشی از تجاوز دشمن سفاک را از یاد نبرده است.... دست جنایت‌کاران بزدل و زبون افراد مربوط به گلبدین برای ریختن خون بی‌گناهان دیگر بیرون می‌آید و با قساوت و درندگی بی‌نظیری سینه‌های پاک و بی‌کینه فرزندان پارسا و پاک‌ طینت نهضت اسلامی کشور را بیدردانه و سبعانه میدرد و لکه ننگ دیگری بر جبین تاریخ زندگی ذلت‌بار خود می‌افزاید.

مجله «میثاق خون»
مجله «میثاق خون»، ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان؛ سال چهارم، شماره ۵ - ۶، اسد و سنبله ۱۳۶۸

قبل از ورود به توضیح شکل بروز فاجعه باید متذکر شد که چون حزب اسلامی «گروپ گلبدین» از مدتها به اینطرف بنابر ماهیت سبعانه‌اش در صدد بوده که اقدام به چنین جنایتی بکند دست بیک سلسله جوسازیها زده در میان علاقمندان جهاد تبلیغات ناروا و خائنانه‌ای را براه انداخته است که گویا به زعم باطل ایشان شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم دارد که بالای پایگاه‌های حزب در صفحات شمال کشور حمله کند و پس از یک سلسله تبلیغات ناروا رهبر این گروه تروریست و وحشی با محموله‌های بزرگی از امکانات بداخل میرود تا جریان این توطئه و عملی‌ساختن آنرا از نزدیک نظاره کند...

... جلادان وحشی و درنده‌خوی حزب گلبدین با نهایت قساوت و بیرحمی قلب بی‌کینه فرزندان پاک طینتی را میدرد که در طول ده ساله جهاد مسلحانه و قبل از آن جز اسلام راهی نداشتند و جز تقوی و طهارت پیشه‌ای و جز خداوند حاکمی و جز عدالت و قسط آرمانی.

...

گلبدین برای اینکه از عملی ساختن پلانهای شورای نظار و سقوط دولت نجیب بدست جمعیت به همکاری سایر نیروهای جهادی جلوگیری کند روی استراتیژی خاصی و برنامه طرح شده از قبل به این عمل جنایتکارانه دست زد تا از یکطرف افراد سرشناس و ورزیده نهضت را تصفیه کند و از جانب دیگر با مصروف ساختن نیروهای جمعیت در نقاط دور دست زمینهٔ قدرت رسیدن خود را هموار سازد و یا ....

... درحالیکه مسببین این جنایت بزرگ و الم‌آور را قابل هرگونه نفرین و لعنت میداند به همه نهضت‌های اسلامی در سطح جهان و به همه کشورهائیکه از داعیهٔ برحق جهاد اسلامی افغانستان پشتیبانی نموده اند اعلام میدارد که ارتکاب چنین عمل نهضت‌کشانه شاخه گلبدین امر تازه نبوده و ازهمان سپیده دم درخشش نهضت همچو جنایاتی را مرتکب گردیده است بناء دوستان جهاد افغانستان اگر بعد از وقوع این فاجعه بازهم پشتیبانی از این گروه تروریست و نهضت‌کش ادامه میدهند بدون شک در دست‌آوردهای عظیم جهاد اسلامی افغانستان پا میگذارند.

جمعیت اسلامی افغانستان با تحلیل ابعاد همه جانبه این حادثه و رابطه آن با سرنوشت ملت مجاهد افغانستان تصمیم مناسب در زمینه اتخاذ خواهد کرد.

مجله «میثاق خون»
مجله «میثاق خون»، ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 117 نفر