هنوزگچه ثور آیی نینگ ۸ و ۷ نچی روزلری شوم بایلیسی ملت تقدیری گه حاکم بۉلگن!

هنوزگچه ثور آیی نینگ ۸ و ۷ نچی روزلری شوم بایلیسی ملت تقدیری گه حاکم بۉلگن!

ثور آیی نینگ ۸ و ۷ نچی سی اۉلکه میزنینگ قانلی تاریخ پیت لریدن بۉلیب، اینگ فاجعلی و مصیبتلی کونلر دن سنله دی. اوزلوکسیز جنایت و بوزغینچلیککه باغله نیب،اوشبو فاجعلی کونلر هیچ قچان اېسی میزدن چیقمه یدی.

اگرده ۱۳۵۷ ییلی ثور آیی نینگ ۷ نچیسیده اۉلکه نینگ شوروی تجاوزچیلریگه خلق و پرچم باشلیغلری یاردمیده کېلتیریلیب، قاچقینچیلیک و بوزغینچیلیک بیلن بیرگه بیریریم میلیون انسانلر نینگ قانی تۉکیلدی. ۱۳۷۱ نچی ییلی، ثور آیی نینگ ۸ نچیسیده هم روسگه قرشی ۱۴ ییلیک اوروش باتورلیگی و جانبازلیک حاصلی قۉلدن کېتدی هم افغانستان نینگ اوندن کۉره یمانراق قیلیب، قان حمامی و بوزغینچ لیککه اۉزگرتیردی. اۉلکه نی ۸نچی ثور آیی نینگ آدم لری، کیشیلر حیاتینی قیینلش تیریب، برچه بارلیق لرینی یېر بیله یکسان قیلدی.

ثور آیی نینگ ۷ و ۸ نچی فاجعه چیلری، اۉزگه لر قُللیق زنجیرینی بۉینیگه سالیب، امریکا، شوروی، پاکستان، ایران، عربستان و...باشقه لر سیاستیگه کۉره اۉلکه میزنینگ بوزیب تشله دی. هنوزهم اوشبو ایکی نحس کون نینگ قارنگی بولوتی اۉلکه میزنینگ قیغولی آسمانینی توتیب تورگن دیر. اوشبو ایکی یمان کون نینگ عامللری بوگون هم بیرلیکده قان توکیلیش، بختسیزلیک و اۉزگه لر باسقینچینی عامللری بۉلیب، اېلیمیز نینگ کون سېین وحشتلی حالده اۉز قربانلیگی قیلیب تورگن دیر. عدالت گه کۉره اوشوب جانی جنایت چیلر معافی سبب، ایکی دهه دن آرتیق اۉتیب، بیزهم عین شکلده تورلی ظلم لری، اۉغیرلیک لری و قربانلیک لری بۉلسک.

قدرت چوکیسی اوچون بیناد گرالر وحشی لری بیر-بیری نینگ قرنی لرینی شونچه هم یرتگن کیم، بادرلری هم اولردن امیدینی اوزیب، باشقه متحجر ویروس نی طالبلر آتی بیلن یوزه گه کېلتیریب، افغانستان نینگ اۉرته عصرگه ایلنتیردی. ینه بوگون هم اوخشش سناریوگه یوزلنیب تورگن میز. امریکا تنظیملیک قُللری و طالبلر اۉرنیگه بولردن کۉره وحشیراق کوچ نی داعش آتی بیلن اېلیمیزنینگ یانیگه تۉختتگن. ارگ اۉلتیریووچی لری هم پرده ارقه سیده اوشبو خاینلیک پروژه نینگ آلغه آلیب باریب، افغانستان کېله جگینی بوگوندن کۉره یمانراق تهدید قیلیشی اوچون اولیش آلگن. ناچار بوتون افغانستان اېلینی ستمگرلیک، فساد، جنگسالارلر زوروانلیگی و طالبلر ظلمی منزجر قیلیب، داعش وحشی گروه سی وقتنی مساعد کۉریب، افغانستان نینگ ایریم منفطقه لرینی تېزلیک حالده جهالت و جنایت کامیگه تارتماقده.

ثور آیی نینگ ۷ و ۸ نچیسی نینگ اۉلکه ساتووچی ظالم لر و مردمگه قرشی اعماللری بیلن، افغانستانینگ تجاوزچی ناتو، زورگولیک امریکا و باشقه اۉنلرچه اۉلکه نینگ رقابت میدانی توزه تیب قۉیگن دیر. امریکا سۉنگی ۱۴ ییل جریانیده استراتژی شیطانلیک برنامه سی و توسعه قیلیشی اوچون اۉلکه میزگه قازیغینی قتیق قاقگن دیر. آق بنا ساتیلگن لردن شکیلنگن عنصرلرگه پوشالیک رژیمینی پیشکش قیلیب، آخرچاغده مرموز پایگاه لرینی دایملیک حضور تاپیشی اوچون قانونی لشتیردی شو بیلن منطقه نبضینی قۉلگه آلیب، ینگی ظهور قیلگن رقب لرینی ارقه گه سوره دی.

«افغانستان همبستگی حزبی» اۉلکه میزگه جنایتچیلر نینگ بیرین-کیتین قیلگن فاجعلری بیلن بیرگه علت العلل محاکمه سی معاف قیلیش لریگه ایشانچی باردیر. اۉتمیشینی گذشت قیلگن بیر ملت هیچ قچان کېله جگینی یارقین بۉلیشنی کوتیب تورمه سین. بونی تاریخ بیزگه اۉرگته دی. بیز اۉتگن ییل کېنگ نمایشنی یۉلگه قۉییب اېشیتتیردیک: اوشبو تیتره ته دیگن حادثه نینگ مینگلرچه قربانلیک لریدن اېسلش و تباه چیلرنی سۉره ب مبارزه قیلیش و اولرنینگ محاکمه میزیگه تارتیش، عناصر و اېرکینلیک و مترقی کوچلرنی، جنایتچیلر حامیسی و تشقی ارباب لرینی اجره تیش دیر. تنظیملیک، طالبلر و خلقی-پرچم جنایتچیلریگه رخصت بېریشیمیز لازیم ایمس، «انتقالی عدالت»،«دموکراسی» و «بشر حقلری» شعارلریدن یمان فایده لنیب، امریکا پرچمی آستیده تینچ توریب، جنایت و خیانت لریگه دوام بېرسه لر.

«افغانستان همبستگی حزبی» اۉلکه نینگ جاری بوزیلگن و یمان وضعیتی نی چوقور درک قیلیب، مردمی و باشقه برچه مردملیک نهادلر و ترقی قیلگن و ملی شخصیت لر بیلن همنوا بۉلیب، جیم توریشلیکنی سیندیریش کیره ک. آزادلیک، دموکراسی، اۉلکه میزنینگ آسایشته لیگی اوچون باسقینچیلرگه خلق-پرچم باشلیغلری، طالبلر، داعش و باشقه تورلی جنایتچیلرگه قرشی، کیشیلر بیلن بیرلیکده بیر قطارده توریب، کورشسک. اوشبو خرک و درک افغانستان ده دوامی بۉلسه، اۉزگه لر خیانتی و دسیسه لرینی قربانلیگی بۉلیب، اۉزنی ساتگن شیطانلر مشتی نینگ ظلم جهنمیگه کویشینی کوته دی.

افغانستان همبستگی حزبی

۱۳۹۴ ییل ثور آیی نینگ تورتینچیسی
کابل

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 235 مهمان