فقط باسقینچیلر وغلاملرنی چیقیریش‌مینم دموکراسی و آسایشلقه ایریشش بۉلیشی مومکین!

فقط باسقینچیلر وغلاملرنی چیقیریش‌مینم دموکراسی و آسایشلقه ایریشش بۉلیشی مومکین!

افغانستانده اۉستیگه امریکا و متحدلرنی انیک هجوم‌دن اۉون تۉرت ییل کیچیرده. باسقینچیلر بیر خاینانه فیتنه « «ترورگه قره شی اۉریش» مینم صحنه گه تاپیللدیلر. قتللیک و تالانچیلیک بیلن، مواد مخدرده مثلیگه کۉرین مگن اوسیشی و اۉریشده کوپی تیرماقی و جنایتچیلرده و هیرویین سالارلرده سیمیزدریب، بو ییرده حمایه سیز آدم‌لرگه قبرستان قیلگن. باسقینچیلر اۉز استراتژیک و اقتصادی مقصدلری اۉچون افغانستان گه اینگ مجهزبولگن حربی پایگاه لری بار که کوپ ییل گچه بیزده یورتیمیزگه اۉریش و ترورده اوتینی سالیدیلر.

امریکایی و هم پیمان تالۉچلی‌لری افغانستان دی بر وقت اشغالده تماق یرتادیلرکه طالب لر و تروریزم موفقیت سیز بۉلگن. لیکن وقت جنایتچیلرده و قلاده بدست متفکرلرنی شۉم نیت و یلغان لرنی افغانستانده همه جایلریگه امن سیزده بۉلیشی مینم وکندز ولایتی سقوط مینم یخشی اشکار بۉلدی.

اۉون تۉرت ییل دی ایچیگه بو شیطانی سیاست لر خلق گه خبردارلک بیرده که تروریزم امریکا نینگ جهان فتح قیلماقه و ملت لرده برده قیلماقه اۉچون حربه سی. افغانستان گه و دنیانی باشقه منطقه لریگه داعش گه تبلیغ، تجهیز و کمک قیلیش امریکانی تمانیدن بیر تیریک سیاست که اخوانی، القاعده، طالب‌لر و باقشه بنیادگر جانی لر آی. اس. آی پاکستان دی همکارلک مینم بو تورت اۉون ییل کۉپراق مزدور حکومت لرده خلق میزده اۉستیگه تحمیل قیلگن و بو دفعه ایمس داعش افغانستان ده که سوریه، عراق و باشقه مملکت لرده تاش عصر وحشی لیگه سالگن.

امریکا و ناتو قوت لرنینگ تمانیدن اۉچ یۉز مینگ دن کۉپراق حمایه سیز افغانلر اولتریشی، مملکتی بیر بۉلگیگه کور و ضررلی بمباردمان قیلماق، کیمیاوری بم لرده امتحان قیلماق، جسدلرده بیتیگه پیس و بی حرمتلک قیلماق، عیاللردی ناموسی سیگه قۉل اوزات ماق و ینگه ده کندز ولایتی سرحد سیز داکترلرده شفاخانه سیگه رحم سیز بمبارد قیلیب حمایه سیز پرسونللرنی و مظلوم مریضلرنی اۉللتریب و بو … باسقینچیلرده بی٥٢ دموکراسی نینگ نتیجه‌سی که حمایتگرلری و متفکرلری بی‌ادب و اوویت سیزلیک قیلیب خلق‌دن تیلیدی که امریکا و ناتو نینگ جنایتچی عسکرلرنی فداکارلیگدن مدیونی بۉلسک.

باشلنچیده کرزی و اطرافی ده کی خاین لرگه امریکا میلیاردلر دالرده اینک ساتۉلگن و اینک ضد ملی ترکیبی و باندلری بیریب اولرده قان ایچر و مافیایی سلطانلر سازله دیلر و حاضرده کوپچیل غلام لرنی بو ناقص الخلقه حکۉمت گه بیرکه اۉلیب گن بو پوشالیلر، مملکتی میزده آسانلیک مینم ارباب لرنی میلیگه صحنه نی هرقیسم قان کیتیش و جنایتگه خالی قیله دیلر.

«افغانستان همبستگی حزبی» اکتوبر آیدی ایتی سینی کیت مه کیت حساب لشیب امریکا و ناتو نی تمانیدن افغانستانده اشغال قیلماقی و ٦ جدی آیدی ١٣٥٨ ییلی قره کۉنی نینگ کۉچلی قۉرله دی . آزادلیک سیس مینم همه باسقینچلی لرده و مداخله گرلرده اۉز یۉرتیدن سازیش قیلمی چیقارماق.

« افغانستان همبستگی حزبی» ینه بیرقلله اۉز با غیرت مردمیگه و تمام تشکللرگه و اویاق شخصیتلرگه تیکلش قیلیه دی : بو دقیقه لرگه که وطن اسیر میز قان و جنایتگه چیپقان و کۉپ فیته لرمینم شمال دن تا جنوبگچه و فراه دن تا کندزگچه اۉتی واهمه سیگه قان کیتیش کۉیه دی، خاموشلیک و بی فکرلیک ابدی اویات حساب بۉله دی. هر قندی جایدن و موقع دن فایده آلیش کیرک، ملی سیز غدارلرده و بخصوص مزد آگیچ متفکرنمالری خنثی قیلسک و مردمگه آگاهیلیک بیرسک تا استقلاق طلبانلیک اۉریشگه بسیج بۉلسین. هیچ مللتی تاپلمیز که مقاومت و مبارزه قیلمی آزادیگه، دموکراسیگه و عدالتگه جیتگن بۉلسه.

بیرلیک و سراسری تۉرکلیش مینم، باسقینچیلرده و ایشکریده کی مزدۉرلریگه سبق عبرت بیره میز!
مللتی که استقلالی بۉلمسه، هیچ قندیگه دموکراسی، عدالت و آسایشگه ایتریش میده!

افغانستان همبستگی حزبی
١٣٩٤ییل، میزان آی نینگ اۉن بیشتینچی سی (٧ اکتۉبر ٢٠١٥ )

اۉزبېکچه بۉلیمی

تعداد مهمانان حاضر: 233 مهمان